Üle nende piiride saab lisaks töösuhte või käsunduslepingu alusel reisimisele ka muudel vältimatutel põhjustel. Soome siseministeeriumi teatel lihtsustatakse ka lähedastega kohtumist, vahendab Yle Uutiset.

Soome valitsus otsustas täna ka pikendada piiriületamist puudutavate piirangute kehtivust 14. juunini. Sisepiiride kontrolli jätkatakse maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades. Otsus on jätk valitsuse märtsikuisele otsusele, millega kehtestati sisepiiridel kontroll, suleti teatud piiripunktid ja piirati liikumist üle välispiiride.

Siseministeerium lükkab ümber väite, et sisepiiride kontrolli kehtestamist puudutava otsusega riivati põhiseaduses tagatud liikumisvabadust, mille järgi ei tohi Soome kodanikku takistada kodumaale sisenemisel.

„Igaühel on ka õigus riigist lahkuda, kui tema reisimisõigust ei ole reisikeeluga või muul viisil seaduslikult piiratud. Vabaajareisimist välismaale siiski ei soovitata,” teatas Soome siseministeerium.