Nädalavahetus oli Pärkna sõnul politsei jaoks eelmisega sarnaselt töine. Avalikes kohtades oli politsei väljas, et selgitada 2+2 reeglist kinni pidamise tähtsust ning selle tööga politsei jätkab. Kõige tõsiseim liikumispiirangutega seotud vahejuhtum toimus Läänemaal Taeblas, kus bussipeatuses kogunes kümmekond noort ning olukord lõppes politseinike ründamisega. Suulisi hoiatusi 2+2 reeglite kohta tegi politsei nädalavahetusel enam kui 700 inimesele, ettekirjutusi sadakond ning väärteomenetlusi alustati 60 juhul.

Reedest alates tagab politsei Tartus Raatuse tänava ühiselamus kehtestatud liikumispiirangute täitmist ning toetab teiste ametkondade tööd nakkuse tõkestamisel. Ühiselamu on ööpäevaringse politsei valve all ning politsei kontrollib, et hoonesse ei sisene kõrvalised inimesed ega välju ühiselamu elanikud, kes on nakatunud või olnud lähikontaktis nakatunutega. Ühiselamu elanikud, kes pole nakatunutega kokku puutunud ja koroonatest oli negatiivne, tohivad väljas liikuda arvestades eriolukorra üldisi liikumispiiranguid. Ka teeb politsei hoones sees regulaarseid kontrollkäike veendumaks täiendavalt, et positiivse testi andnud tudengid täidavad nakkuse edasise leviku piiramiseks kõiki ohutusnõudeid ega puutu teistega kokku.

Alanud koolivaheaja tõttu on sellel nädalal politsei suurema tähelepanu all noored ning tegutsetakse selle nimel, et võimalikult paljude laste ja noorteni jõuaks sõnum nakkuse leviku ohust. Politsei on rohkem väljas võimalikes noorte kogunemiskohtades ning selgitab, miks praegu on tähtis püsida kodus. Samuti pakub politsei ise välja tegevusi, mida vaba ajas sisustamiseks ette võtta ning toetab partnerite algatusi.

Liikluses on viimastel nädalatel Pärkna sõnul sagenenud õnnetused kaherattalistega. Sel nädalavahetusel juhus kokku viis vigastatuga liiklusõnnetust, neist üks mootorratturi osalusel. Üks õnnetus oli ka selline, kus äkkpidurduse tõttu kukkus bussis kaks eakat reisijat, kes mõlemad viidi haiglasse. Joobes juhi tõttu keegi liikluses nädalavahetusel vigastada ei saanud, kuid joobes juhte avastas politsei kokku poolsada. Laupäeval viis politsei Lõuna-Eestis läbi ka viietunnise liiklusjärelevalve operatsiooni, kus autojuhtide käitumist kontrolliti nii asulates, põhimaanteedel kui ka kõrvalteedel. Oodatult oli liiklussagedus tavapärasest tunduvalt väiksem, kuid siiski avastati ka mitmeid kiiruseületajaid, joobes juhte, juhtimisõiguseta juhte ja eriolukorra nõuete rikkumisi.

Lähisuhtevägivallaga seoses sai politsei reedest alates kokku 114 väljakutset, eelmisel nädalavahetusel oli selliseid väljakutseid 129. Aprillikuus tervikuna on võimalikust lähisuhtevägivallast teatamist siiski olnud varasema aasta sama perioodiga võrreldes veidi rohkem. Kuna pikalt koduseinte vahel viibinud kannatanul võib olla raskem abi saada, on võimalikust vägivallast teada andmine veelgi tähtsam. Ka politsei teeb pingutusi, et info vägivallast igal juhul nendeni jõuaks. Politsei on valmis võimalikele ohvritele abi pakkuma ka muude ülesannete käigus inimestega suheldes. Samuti on politsei loonud tihedama infovahetuse ohvriabi, naiste tugikeskuste ning sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
  • Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!