„Me kutsume oma inimesi kõigist rahvusrühmadest liikuma piirkondadesse Türgi piiri lähedal, et sel tundlikul ajaloolisel ajal vastupanu osutada,” kuulutas kohalik võimuorgan, mida nimetatakse Põhja- ja Ida-Süüria Autonoomseks Administratsiooniks, vahendab Associated Press.

Rahvusvahelist kogukonda kutsuti üles olema oma vastutuse kõrgusel, kui „meie rahvale võib langeda humanitaarkatastroof”.

Türgi valmistub rünnakuks kurdi võitlejate vastu Süürias, keda Ankara peab terroristideks, kes on liidus kurdi mässulistega Türgis.

USA president Donald Trump teatas pühapäeval ootamatult, et USA väed astuvad enne Türgi operatsiooni kõrvale, mis tähendab seniste liitlaste kurdide sisulist hülgamist.