Arstile nõuti mõrvas süüdi mõistmist ilma karistuseta. Otsus on unikaalne: mitte kunagi varem pärast Hollandi omal tahtel elu lõpetamise ja abistatud enesetapu seaduse vastuvõtmist 2002. aastal ei ole esitatud süüdistust arstile, kes ise arvab, et viis läbi nõuetekohase eutanaasia, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

74-aastane patsient oli eutanaasiaavalduse allkirjastanud, aga andis hiljem vahelduvaid signaale oma surmasoovi kohta. Arst otsustas pärast perekonnaga konsulteerimist siiski elu lõpetamisega edasi minna ilma 74-aastast naist sellest teavitamata. Kaks sõltumatut arsti olid otsustanud, et patsiendil olid talumatud kannatused.

Prokuratuur leidis, et tegemist oli mõrvaga, sest arst oleks pidanud patsiendiga elu lõpetamisest rääkima. Seega ei täidetud seaduses ette nähtud põhjalikkuse nõudeid. Prokuratuuri hinnangul ei olnud aga arsti karistamine muul viisil peale süüdimõistmise vajalik.

„Norm, mida ta rikkus, oli ebaselge ja arsti saab ainult piiratud määral süüdistada,” ütles prokurör kaks nädalat tagasi.

Kohtu sõnul täitis arst kõik seadusega ette nähtud elu lõpetamise juures nõutavad põhjalikkuse nõuded.

Vestlus patsiendiga poleks kohtu hinnangul olnud mitte ainult mõttetu, sest patsient ei olnud enam võimeline sisuliseks vestluseks, vaid see oleks võinud ka tekitada veelgi suuremat ärevust ja rahutust.