„Tahan alustada sellest, millest te üldiselt teate: 18. augustil viidi Ühendriikides läbi maismaal baseeruva tiibraketi katsestart, mis Ameerika sõjalise ametkonna teatel tabas sihtmärki enam kui 500 kilomeetri kaugusel.

Selline relvastus kuulub 1987. aasta kesk- ja lühimaarakettide likvideerimise kokkuleppes keelatud kategooriasse. Lisaks sellele kinnitab katsetuse käigus universaalse stardiseadeldise MK-41 kasutamine täielikult nende pretensioonide põhjendatust, mida Vene pool on väljendanud USA-le kokkuleppe kehtivuse ajal.

Me oleme korduvalt osutanud, et selliste stardiseadeldiste paigutamine ameeriklaste poolt maismaale, raketitõrjebaasi Rumeenias ja nende eesseisev paigutamine Poolasse on kesk- ja lühimaarakettide kokkuleppe otsene, sisuline ja jäme rikkumine.

Ameeriklased on seda kangekaelselt eitanud, kinnitades, et maismaa MK-41-d ei olevat võimelised välja laskma merel baseeruvaid rakette Tomahawk. Nüüd on rikkumise fakt käegakatsutav, vastu vaielda sellele ei ole võimalik – nad rääkisid sellest ise.

Ja loomulikult tekib küsimus: kuidas me peaksime nüüd aru saama, mida paigutatakse Rumeeniasse ja Poolasse? Raketitõrjesüsteemid või küllaltki suure ulatusega ründeraketikompleksid?

Tähelepanuväärne on, et selle kokkuleppega keelatud omadustega raketi katsetused toimusid vaid 16 päeva pärast Washingtoni algatatud nimetatud kokkuleppe tühistamise protseduuri lõppu. Ja on selge, et see ei olnud improvisatsioon, vaid järjekordne lüli ammu planeeritud ja ellu viidud toimingute ahelas.

See kinnitab ainult meie varem väljendatud murede põhjendatust. Meil oli ka varem tõendeid, et USA tegeleb juba pikemat aega kesk- ja lühimaarakettide kokkuleppega keelatud relvade loomisega. Korduvalt osutasime me sellele ka meie partneritega rääkides.

Selle asemel aga, et seda vastuvõetamatut olukorda parandada ja naasta kokkuleppe järgimise juurde, lavastasid ameeriklased propagandistliku kampaania, nagu ei järgiks Venemaa selle kokkuleppe sätteid. Nagu kõigile nüüd selge on, oli selle ainus eesmärk Washingtoni kokkulepet rikkudes läbi viidud tööde varjamine ja algusest peale kavatsus sellest väljuda.

Kõik see ei jäta kahtlusi selles, millised on Ühendriikide kavatsused: pääsedes kehtestatud piirangutest vabastada oma käed varem keelatud rakettide paigutamiseks maailma erinevatesse regioonidesse. Ameerika väga kõrge järgu ja taseme poliitikud teatavad, et uute süsteemide kohale paigutamist võidakse alustada Aasia-Vaikse ookeani regioonist, aga ka see puudutab meie põhihuve, sest kõik see on Venemaa piiride lähedal.

Meie, nagu te teate, ei ole kunagi tahtnud, ei taha ega hakka kunagi tahtma lasta end tõmmata kulukasse, meie majandusele hävituslikku võidurelvastumisse. Tuletan meelde, et kaitsekulutustelt on Venemaa üsna tagasihoidlikul seitsmendal kohal maailmas pärast Ameerika Ühendriike, Hiina Rahvavabariiki, Saudi Araabiat, Suurbritanniat, Prantsusmaad ja Jaapanit.

Uusimate, tõepoolest maailmas analooge mitteomavate relvade väljatöötamise meie poolt on kutsunud esile ja võib öelda provotseerinud Ameerika Ühendriikide ühepoolne väljumine raketitõrjesüsteemide piiramise kokkuleppest 2003. aastal. Me olime lihtsalt sunnitud ja kohustatud tingimata tagama oma rahva ja maa julgeoleku. Me teeme seda praegu ja teeme kindlasti tulevikus.

Seoses sellega, pidades silmas taas tekkinud asjaolusid, annan Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumile, välisministeeriumile, teistele asjaomastele ametkondadele korralduse analüüsida Ühendriikide mainitud tegevusega meie maale tekitatud ohu taset ja võtta tarvitusele ammendavad meetmed sümmeetrilise vastuse ettevalmistamiseks.

Seejuures on Venemaa endiselt avatud võrdõiguslikule ja konstruktiivsele dialoogile Ameerika Ühendriikidega usalduse taastamiseks ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamiseks,” ütles Putin julgeolekunõukogu operatiivnõupidamisel.