Samuti avaldas Hongkongi väejuhatus eile kolmeminutilise „reklaamvideo”, kus näeb sõdureid harjutamas massirahutuste mahasurumist, kus näeb muuhulgas tanke ja automaatidega varustatud sõdureid. „Kõigi tagajärjede eest vastutate omal riisikol,” hoiatab sõjaväelane ühes stseenis rahvahulka.

„Hiljuti on Hongkongis toimunud rida erakordselt vägivaldseid intsidente,” ütles Chen eile garnisonis korraldatud vastuvõtul. „See on kahjustanud linna jõukust ja stabiilsust ning seadnud ohtu seadusliku ja ühiskondliku korra. Need intsidendid on seadnud tõsisesse ohtu Honkongi kodanike elu ja turvalisuse ja rikkunud põhimõtet „Üks riik, kaks süsteemi”. Seda ei tohi sallida ja me väljendame tugevat hukkamõistu.”

Komandör lisas, et armee on valmis kaitsma riiklikku suveräänsust ning Hongkongi julgeolekut, stabiilsust ja jõukust.

Honngkongis käivad alates kevadest valitsusvastased protestid, mis said alguse kohaliku valitsuse algatatud väljaandmiseelnõust. Praeguseks on meeleavaldajate põhinõudmiseks saanud vabad valimised ja kohaliku liidri Carrie Lami tagasiastumine.