Parandus- ja värvimistööd kestavad poolteist nädalat ning lõppevad 2. augustil.

Kommunismiohvrite memoriaal jääb külastajatele parandustööde ajaks avatuks, kuid tuleb arvestada, et lõunapoolne ehk linnapoolne teekonna sein on parandustöödeks kaetud ning piirdeaiaga ümbritsetud 2. augustini. Ohvitseride mälestusmärk ning mesilaste skulptuurid on senini külastajatele suletud.


Teekonda pääs jääb avatuks ning Pirita teega paralleelne kõnnitee jääb jalakäijatele minimaalselt 1,5 m laiuselt samuti avatuks, parkimiskorraldust ei muudeta. Kose tee poolse sissepääsu silla ülekäik piiratakse täielikult värvimistööde ajaks juuli lõpuni.