Kahepäevane foorum on üles ehitatud peamiselt kolmele teemale: 1) miks on ebavõrdsuse teemad jätkusuutliku arengu jaoks olulised, 2) ebavõrdsuse põhjused ja 3) parem koostöö ja poliitikaloome ebavõrduse vähendamiseks.

Selles raamistikus võetakse luubi alla näiteks keskkonna, hariduse, digilõhe ja soolise ebavõrduse teemad.

"Meil on jagatud vastutus tulevaste põlvede ees. Valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide, mittetulundusprganisatsioonidega, erasektoritega ning noorte liidritega koostööd tehes, on meil võimalus ebavõrdust maailmas vähendada ning noorte jaoks olukorda muuta. Nad ei vääri midagi vähemat," sõnas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Arengupäevadel osaleb üle 8000 inimese, kes on pärit rohkem kui 140 riigist.

Euroopa arengupäevad toimuvad 18. ja 19. juunil Brüsselis.