Riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud Strideri isikunimi oli kuni 8. veebruarini Raul Sillaste.

Brüsseli saatkonnas 17. veebruaril toimunud hääletamisel oli Strider kandidaatide koondnimekirjas ekslikult oma endise nimega. Pärast eksimuse avastamist trükiti saatkonnas välja kandidaatide parandatud nimekiri, kus vana nimi asendati uuega.

Uue kandidaatide nimekirja kasutuselevõtu ajaks oli saatkonnas käinud hääletamas kaks inimest.

Vabariigi valimiskomisjon rahuldas Strideri kaebuse ja tunnistas kandidaatide nimekirja uuendamata jätmise seadusevastaseks. Samas jättis komisjon rahuldamata kaebaja taotluse tühistada hääled, mis olid antud parandamata nimekirja alusel.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi hinnangul ei mõjutanud Brüsseli saatkonnas toimunud rikkumine hääletamistulemust oluliselt, kuna valimistulemus sellest ei muutunud. Ka kahe hääle lisandumine kaebaja poolt antud häälte arvule ei oleks taganud kaebajale kohta riigikogus. Samuti poleks teda registreeritud riigikogu asendusliikmete nimekirjas.

Riigikogu 2019. aasta valimistega seoses on riigikohtule tänaseks esitatud kaheksa kaebust, millest seitse on lahendatud. Juhul, kui vabariigi valimiskomisjonis lahendatavad vaidlused jõuavad ka riigikohtusse, on riigikohtul nende lahendamiseks aega seitse tööpäeva.