Hääletamistulemuste kontroll mandaatide jaotussesse muudatusi ei toonud.

Riigikogu valimiste lõplik osalusprotsent on 63,7.

Kaebuste esitamiseks Vabariigi Valimiskomisjonile on aega kolm päeva.