Vea tõttu muutub valimistulemus Ida-Virumaal, mille tõttu EKRE võib selles ringkonnas kaotada ühe riigikogu koha ja Keskerakond või sotsid võivad ühe koha võita.

Narva linnasekretär Ants Liimets ütles rus.err.ee portaalile, et ühes Narva valimisjaoskonnas eksiti valimistulemusega. Nimelt kanti protokolli mitte mitte kandidaatide saadud häälte arv, vaid nende kandidaadinumbrid.

Liimetsa sõnul käib praegu häälte ümberlugemine, viga on umbes 1500 hääle suurune. See tähendab, et hääli võivad kaotada EKRE ja Eesti 200.

Ümberlugemine tähendab ilmselt erakondade saadud häälte arvu muutust Ida-Virumaal, aga erinevalt esialgsest infost ei pruugi see muuta Ida-Virumaalt saadud ringkonnamandaatide omanikke ehk kõik Ida-Virumaal riigikokku pääsemisest teada saanud kandidaadid on ka peale vea parandamist ilmselt riigikogus.

Info vea kohta on veel ebatäpne. Esialgu paistab, et see ei muuda üleriigilist kohtade jaotust, küll aga võib see mõjutada seda, kes täpselt riigikokku pääsevad.

Vea asukohaks on ilmselt Narva jaoskond nr 7, kus paberhäälte lugemisel anti 743 häält EKRE kandidaat Kersti Krachtile, kelle kandidaadinumber on 743. Samuti sai sellest jaoskonnast 868 häält Eesti 200 kandidaat Anti Puur, kelle kandidaadinumber on 868.


Riigi valimiskomisjoni pressiesindaja Kristi Kirsbergi sõnul oli tegemist ilmselt lihtsalt inimliku eksitusega. "Eile saabunud tulemused olidki tegelikult esialgsed. Täna loeb kõikjal uus komisjoni koosseis hääled uuesti üle ja seejärel selguvad lõplikud tulemused," märkis Kirsberg.

Lõplike tulemuste saabumise aja määravad eelkõige ära Tallinn ja Tartu. Möödunud valmistel saabusid viimaset jaoskonnast kontrollitud hääled alles valimistejärgse päeva õhtul kell 17.