Kokkuleppemenetluses mõistis kohus Metsavasele karistuseks 15 aastat ja 6 kuud vangistust ning Volinile 6 aastat vangistust. Karistuse kandmise algust arvestatakse Metsavase ja Volini kinnipidamisest mullu septembris.

Metsavas ja Volin abistasid Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi Peavalitsust (GRU) Eesti-vastase vägivallata tegevusega ning kogusid ja edastasid GRU-le Eesti riigisaladusi, salastatud välisteavet ja asutusesisest teavet.

Metsavas pani riigivastased kuriteod toime enam kui kümne aasta jooksul, Volini tegevus kestis ligikaudu poole vähem, samuti oli tema roll oluliselt väiksem, kuid lisaks eelmainitule mõisteti ta süüdi ka kahes laskemoona ebaseadusliku käitlemisega seotud kuriteos.

Enamik kahjustada saanud teabest oli Eesti riigisaladusega kaetud info ning asutusesisene teave. Peamiselt leidis Metsavase ja Volini ebaseaduslik tegevus aset Eestis ja Venemaal. Info üle andmiseks kasutati nii sidekanaleid kui ka vahetuid kohtumisi ning selle eest said süüdimõistetud ka tasu.

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Inna Ombleri sõnul on riigivastaste süütegude menetlemine prokuratuuri prioriteet. „Riigivastaste kuritegude puhul on tõendite kogumine ja menetlemine väga spetsiifiline. Käesolevas kriminaalasjas kogutud tõendid sisaldasid Eesti riigisaladust ja salastatud välisteavet, mistõttu oli igati mõistlik lahendada kriminaalasi kokkuleppemenetluses,“ ütles Ombler.

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu kinnitusel peame suutma Eesti-vastast luuramist nii ennetada kui ka tõkestada ning riigireeturite tabamisel ka nende süüd tõendama. „Olgu käesolev juhtum koos varasematega kahtlejatele selgeks sõnumiks: Vene eriteenistuste huviorbiiti sattudes on mõistlikum sellest ise meile rääkima tulla,“ sõnas Sinisalu. „Selge, et värbamist ja salajast kaastöötajat püüavad vastased kõigi varjata, aga varem või hiljem jõuame neile jälile.“

Kohtuasja arutati kinniseks kuulutatud istungil. Menetluskuludena mõisteti Metsavaselt välja 1350 (sundraha) ning Volinilt 2532 eurot (sundraha, ekspertiisitasu ja kaitsjatasu).

Koos ülaltoodud riigireeturitega on kaitsepolitsei alates 2008. aastast tabanud kuus riigireeturit ja 11 Venemaa eriteenistuse kasuks Eesti riigivastase kuriteo toime pannud inimest. Kõik nad on prokuratuuri juhtimisel kohtu alla antud ning kohus on nad süüdi mõistnud.

Kohtuotsus pole veel jõustunud, see jõustub 15 päeva pärast.

Deniss Metsavas oli kaitseväe major. Ta alustas sõjaväelist tegevust 1998. aastal, kui asus üksik-vahipataljonis aega teenima. Sinna jäi ta ka rühmaülemana tööle. Metsavas on lõpetanud Tartu kõrgema sõjakooli ja täiendanud end ka Soomes kaitseväe sõjaväekoolis. Mehe pingutused päädisid 2015. aastal, kui talle anti majori auaste.

Vaata videot ja fotosid pressikonverentsilt!

Kohus mõistis Metsavase ja Volini riigireetmises süüdi
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/delfi-video-riigiprokuror-inna-ombler-laskemoonaga-seotud-suudistused-ei-olnud-riigireetmisega-seotud?id=85293847
https://www.delfi.ee/article.php?id=85293277
Sinisalu ütles, et detailselt ei saa jagada, millist infot Metsavas jagas. Ta töötas peastaabis, enne seda tegeles suurtükiväe arendamisega. "Võite sellest järeldada," sõnas Sinisalu. 
Ombler: Eesti Vabariik ei ole kahjunõuet esitanud. 
Sinisalu: raske on hinnata, mis kahju on see avaldanud ka organisatsioonile endale, inimeste töömeeleoludele. 
Kahjude hindamine kaitseministeeriumis alles toimub. 
Volin ei olnud see, kes infot hankis. Tema oli kulleri rollis ja toimetas seda Venemaa Föderatsiooni. 
Sinisalu ütles, et ei soovita vastaspoolele kõiki kaarte avada ja jagada, mida neist kontaktidest teatakse. "Vabandust, me oleme selle pärast kidakeelsed."
Sinisalu sõnul ei tulnud Metsavas esmaste kontaktide järel kapoga rääkima, mängis ennast sellega sügavamalt sisse ning lõpuks lõikas ära taganemistee.
Kriminaaltoimik sisaldab suuresti riigisaladusi. See on üks põhjus, miks valiti  kokkuleppemenetluse variant.  
Ombler kinnitas, et Metsavas ja Volin andsid kaitsepolitseile ütlusi ning olid huvitatud kokkuleppemenetlusest. 
Sinisalu: koostöö aluseks ei pea alati olema raha, seal võib olla ka teisi aspekte. 
Sinisalu ütles, et Metsavase koostöö Venemaaga kestis natuke rohkem kui kümme aastat. Tasu sai ta selle eest kokku alla 20 000 euro.
Ombler ütles, et Metsavas ja Volin mõisteti süüdi riigireetmises. Metsavas sai karistuseks 15,5 aastat vangistust, Volinit karistati kuue aastase vangistusega. 
Algas pressikonverents, kus riigiprokurör Inna Ombler ja kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu võtavad kokku süüdimõistmisega lõppenud uurimise. 
https://www.delfi.ee/article.php?id=83588667
https://www.delfi.ee/article.php?id=83577407
https://www.delfi.ee/article.php?id=83577863