Ta on pikemat aega võidelnud siseministeeriumiga, et vahetada oma kodanikunimi Raul Sillaste Roy Strideri vastu, mida ta on 30 aastat enda nimena kasutanud.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja ja isikunimekomisjoni esimees Enel Pungas selgitas ERR-ile, et nimeseaduse alusel ei või uus perekonnanimi üldiselt olla eesti keelele mittevastava kirjapildiga.

"Perekonnanimi Strider liigitub võõrkeelseks nimeks, sest nime alguses on kaashäälikuühend "str", mis eesti keele omasõnades sõna alguses ei esine, ning perekonnanime hääldatakse [straider], mis näitab, et tegemist ei ole eesti keele kirjaviisis nimega," selgitas pungas.

Strideril oli sellega seoses suur mure, et kui ta kandideerib riigikogu valimistel oma kodanikunimega, siis ei tunne valijad teda ära ja tema häältesaak kannatab.

Vähemalt see hirm on praeguseks kadunud, sest vabariigi valimiskomisjoni kandidaatide nimekirjas on ta oma avalikkusele tuntud nimega: Roy Strider.