Juhatuse liikmeteks valiti Pille Lõvend, Anne-Ly Nilisk, Tiina Mürk, Milvi Clausen, Mairoos Kala, Ilmar Tõlner, Helgi Kreek, Sirje Nõmm, Hilja-Anne Merzin, Sirje Taalmaa, Enn-Toivo Annuk, Jevgenija Kukk, Larissa Novožilova ja Arvo Takking. Aseesimeesteks kinnitati Anne-Ly Nilisk ja Tiina Mürk.

Delfi avaldab Keskerakonna seenioride kogu avalduse täismahus:

Vaid Keskerakonna plaan toob eakad vaesuspiirist välja

Erinevate erakondade esindajad tunnistavad retoorikas eakate rasket elujärge ning vajadust pensionitõusuks. Sõnadele peavad järgnema aga teod. Keskerakonna seenioride kogu palub seetõttu kõigil erakondadel ja valijatel toetada Keskerakonna plaani tõsta erakorraliselt vanaduspensione. Eesti majandusedu on varasemate aastate jooksul läinud mööda eakatest, kes on enim panustanud meie riigi ülesehitamisse. 47,5 protsenti Eesti eakatest elas 2017. aastal suhtelises vaesuses. Euroliidu riikidega võrreldes on Eesti eakate vaesuse osakaalus halvimal kohal.

Viimased aastad on toonud teatava pensionitõusu läbi indekseerimise. Eesti keskmine pension kerkib tänavu 481 euroni. Aga see tähendab, et meie eakad jäävad ka siis alla suhtelise vaesuse piiri. Meie eakate sissetulek on ühiskonnas nii palju madalam, et nad ei saa teiste ühiskonnagruppidega võrdselt igapäevaelus osaleda. Kulud ravimitele, eluasemele ja toidule võivad vaevu saada kaetud, kuid lihtsalt kuidagi hakkamasaamine ei ole elu, mida meie seeniorid väärivad.

Sellises olukorras ei saa probleemi enam eitada ning tuleb astuda konkreetseid samme vanaduspensioni erakorraliseks tõstmiseks. Kiire majandusareng, keskmise palga tõus ja kallinev toidukorv on viinud eakad olukorda, kus lihtsalt iga-aastase indekseerimisega enam eakate muresid ei lahenda. Just seetõttu on meie, eakate, arvates aeg teha ära erakorraline pensionitõus, mis tehti viimati aastatel 2005-2007, siis kui valitsuses oli Keskerakond. Täna oleks keskmine vanaduspension ilma nende otsusteta saja euro võrra väiksem. 12 aastaga on Eesti inimeste palgatase ja ühiskonna jõukus märkimisväärselt kasvanud. Keskerakonna plaani järgi tõstaksime vanaduspensioni 2020. aastal 100 euro võrra ning nelja aasta jooksul jõuaks keskmine vanaduspension 700 euroni.

Keskerakonna kõrval lubab pensionitõusu sõnades ka Reformierakond. Paraku on endine peaministrierakond, ligi 20 aastat valitsusvastutust kandnud Reformierakond läinud lihtsamat ja ebaõiglasemat teed. Reformierakonna jutt ainult majanduskasvu toel saabuvast pensionitõusust tähendaks nelja aasta peale kokku vaid 126-eurost tõusu. Seega on nende poolt välja hõigatud 200-eurone tõus järjekordne tühi lubadus, nagu oli Eesti viimine viie jõukama Euroopa riigi hulka. Ainult iga-aastase indekseerimisega ja ilma erakorralise pensionitõusuta me eakaid vaesuspiirist välja ei too. Samuti jääb Reformierakonna lubatud pensionitõus eakatele sõltuma majanduse keerdkäikudest. Meie seenioride rasket olukorda arvestades on selline mäng lubamatu.

Meie üleskutse valijatele on suhtuda kriitiliselt erakondadesse, kes soovivad vanema põlvkonna mured lükata ka edaspidi kalevi alla. Head eakad, vaatame erakondade valimisplatvorme ja teeme sisuka otsuse. Keskerakond on alati eakaid toetanud. Viimatine erakorraline pensionitõus, maksureform, mille kaudu suurenes või jäi samaks 93% vanaduspensionäride sissetulek, aga ka hambaravitoetuse suurendamine, matusetoetuse taastamine, üksi elavale pensionärile toetuse maksmine ning pensionisüsteemi solidaarsemaks muutmine on toimunud just Keskerakonna valitsemise ajal.

Lisaks peame vajalikuks hoida keskmine vanaduspension tulumaksuvabana ning rakendada kõigile vanaduspensionäridele, sh töötavatele pensionäridele täiendav 250-eurone tulumaksuvabastus. Seeläbi tõstame vanaduspensionäride maksuvaba tulu kuni 750 euroni kuus. Keskerakonna seeniorid peavad pensionitõusu hädavajalikuks, et pensionid jõuaksid vähemalt pooleni Eesti keskmisest palgast. Toetame valimistel erakonda, kes tõepoolest soovib Eesti eakate heaolu parandada.