Edgar Savisaare ajal oli Keskerakond üks tõsisemaid e-valimiste vastaseid. Keskerakond kahtles avalikult e-valimiste ohutuses ja korraldas isegi kahtlaseid üritusi, nagu telkides ühiseid e-hääletamisi.

E-hääletamise tõrgeteta võimaldamiseks loodi e-hääletamise hea tava, millega viimastel riigikogu valimistel ühines enamik erakondi. Muude asjade seas taunib see just sedalaadi hääletustelke. Peale võimupööret Keskerakonnas on Keskerakonna suhtumine internetis valimistesse aga paranenud ja nad on valmis ühinema e-hääletuse hea tavaga.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi selgitas, et erakonna volikogu on rõhutanud, et Eesti inimeste poolt järjest enam kasutatav e-hääletamise võimalus peab säilima ja arenema, kuid muutuma turvalisemaks.

"E-valimiste hea tava toob välja mitu punkti, mis seotud turvalisusega ning millega me kindlasti nõustume ja mitmed punktid tulenevad sealjuures ju ka seadusest. Turvalised e-valimised peavad kindlasti olema kõigi erakondade eesmärgiks ning kui e-valimiste hea tavaga liitumine sellesse panustab, on Keskerakond valmis seda kindlasti tegema," kinnitas Hanimägi.

Hea tavaga liitumiseks on valmis ka EKRE. Selle pressiesindaja Holger Berg selgitas, et EKRE kiidab e-valimiste hea tava ja ausa e-hääletamise põhimõtted heaks ja on valmis neid oma tegevuses igati järgima.