Määrus oleks kasulik mitmetele kõrgetasemelistele poliitikutele, sealhulgas valitseva Sotsiaaldemokraatliku Partei juhile Liviu Dragneale, kes ei saa 2015. aasta tingimisi vanglakaristuse tõttu valimiste võltsimise eest peaministri ametis olla, vahendab Reuters.

„Ma esitasin erimääruse projekti, mis ... võimaldab kõigil neil, kes on süüdi mõistetud ebaseaduslikult moodustatud kogude poolt, (otsused) vaidlustada,” ütles Toader eile eratelekanalile România TV. „Ma leidsin selle lahenduse ja esitasin määruse projekti, peaminister otsustab.”

Tegemist on järjekordse valitsevate sotsiaaldemokraatide õigusliku ja isikliku muudatusega pärast nende võimule tulekut kaks aastat tagasi. Neid samme on peetud ohuks kohtute sõltumatusele ning need suurendavad Euroopa Liidu muret demokraatlike väärtuste üle Rumeenias.

Novembris taotles ja saavutas valitsus põhiseaduskohtu otsuse, mille järgi olid ülemkohtu viiest kohtunikust koosnevad kogud ebaseaduslikult moodustatud, sest kõik kohtunikud ei olnud juhuslikult valitud, nagu nõuab 2013. aasta õiguslik muudatus.

Ülemkohus oli tõlgendanud muudatust nii, et neli kohtunikku tuleb valida juhuslikult, aga mitte nende kogude eesistujad.

Põhiseaduskohtu novembrikuine otsus selgitas aga õigusliku muudatuse sisu, mis võimaldas mitmetel hiljuti süüdi mõistetud poliitikutel otsused vaidlustada ja karistustest vabaneda.

See ei puudutanud aga vanemaid juhtumeid, mille vaidlustamise tähtajad olid möödunud.