Auto, mis oli kunagi vabaduse ja edukuse sümboliks, on saanud meie üksikkongiks, kus igaühel meist tuleb oma aeg kongis iga päev ära istuda. Õnnelikumad istuvad tunni ja raskema karistuse kandjad saavad kaks või enam. Majandus kasvab, kesklinna kerkivad üha kõrgemad hooned ja majanduskasv võimaldab täna juba perre suisa kaks autot muretseda ja kolida linnapiiri taha elama.