"Eesti riigi majandust peaksid iseloomustama tugevad rahvuslikul kapitalil põhinevad globaalsed ettevõtted. Teine oluline põhimõte on ettevõtjate usaldamine, mis peab riigi tegevuses välja paistma," seisab nende pressiteates.

"Eesti 200 hinnangul tuleks peakorterite maa poole liikumiseks kõigepealt leppida kokku agressiivses välismajanduspoliitikas, millega toetame meie oma rahvuslikke tšempione – ettevõtteid, kes suudavad rahvusvaheliselt kasvada, jättes peakontori, kõrgepalgalised töökohad ja kasumi Eestisse."

Analüüsitakse, et teel peakorterite maaks on kuus suuremat takistust: kapitali hind ja kättesaadavus, tööjõu kättesaadavus, teaduse ja hariduse alarahastus, sise- ja välisühendused, loodusvarade vähene väärindamine ja ärikeskkonna puudujäägid.

"Eesti majanduse arenguhüppeks on vaja reaalselt lisakapitali. Meie suur eesmärk on tuua Eesti elanike kogutud pensioniraha Eestisse tagasi – pensionifondide rahast vähemalt poole peaks paigutama Eesti ettevõtetesse. See tooks Eesti majanduse järgmise viie aasta jooksul 4 miljardit eurot. See on väga oluline summa olukorras, kus me tavaliselt rõõmustame iga miljonilise välisinvesteeringu üle. Samuti on oluline see, et läbi riigiettevõtete börsileviimise ja kapitalituru elavdamise saaksid järjest enam Eesti inimesi ka meie majanduse omanikeks," ütles Eesti 200 juhatuse liige Priit Alamäe.

Lisaraha annab võimaluse Eesti ettevõtetel laieneda üle piiride ja panna Eesti majanduse heaks tööle ka inimesed väljaspool Eestit, leiavad nad. Tõsise töökäte puuduse leevendamiseks peab Eesti 200 hinnangul olema praeguse täistööhõive situatsioonis ajutiste töölubade alusel võimalik Eestis töötada kõigil inimestel, kes seda soovivad ja teevad seda seaduslikult, tasuvad maksud Eesti riigikassasse ning respekteerivad meie kombeid ja kultuuri. "Tippspetsialistide palkamise lihtsustamiseks peame vajalikuks seada sisse sotsiaalmaksu lae kolmekordse keskmise palga tasemel."

Eesti 200 arvab, et seoses rahvastiku vananemisega on juba täna selge, et tulevikus peavad inimesed töötama kauem. "Soovime kõigist tööjõumaksudest vabastada pensioniealiste inimeste sissetuleku kuni tuhande euroni, et muuta vanemate inimeste kaasamine atraktiivsemaks tööandjatele ning võimaldada inimestel väärikalt endale elatist teenida," märgitakse pressiteates.

"Kuna pikas perspektiivis on alati parim majanduspoliitika hea haridus ja maailmatasemel teadus, millel on ka Eesti majandusega tugev seos, siis tuleb Eesti 200 hinnangul viie aasta jooksul kahekordistada hariduse ja teaduse finantseerimine. Lisaks peame väga oluliseks meie maavarade, metsa ja põlevkivi, järjest suuremat väärindamist, nende ettevõtete toetamist ning ka nende tööstusharudega seotud teadusinvesteeringute hüppelist tõstmist. Ärikeskkonna parendamiseks tuleb läbi viia Tiigrihüpe 2.0 programm ja riigireform, mis tähendavad seadusandluse ning regulatsioonide radikaalset ümberkirjutamist ja lihtsustamist."