Kõige rohkem jäi kliente elektrita Harjumaal, kokku 4500. Hiiumaal ja Saaremaal tabas elektrikatkestus vastavalt 1300 ja 1500 klienti. OÜ Elektrilevi tegeles rikkekohtade tuvastamise ja tarbimiskohtade elektrivarustuse ümbersuunamisega. Elektrilevi juhtimiskeskuse juhi Jüri Klaasseni sõnul põhjustasid rikkeid enamasti puud, mida tugev tuul liinidele murdis.