Sotsiaaldemokraatide üldkogul Jõhvi kontserdimajas kinnitatakse täna erakonna valimisprogramm. Saabunutele kätte jagatud programmi projektis on terve rida eelarvet mõjutavaid lubadusi.

Neist kahtlemata kõige väljapaistvamad on kahtlemata pensioni ja õpetajate palka puudutavad lubadused.

Sotside programmis lubatakse keskmine pension kergitada lausa 700 euro peale kuus. Selle aasta kolmandas kvartalis oli keskmine pension Eestis statistikaameti andmeil 425 eurot kuus.

Teiseks lubavad sotsid õpetajate miinimumpalga kergitada lausa 2000 euroni kuus. Tuleva aasta riiklikult tagatud õpetaja miinimumpalk on plaanitud 1250 eurot. Sotside palgakergitusplaan on seega päris kopsakas.

Koolidesse puutuvalt lubavad sotsid veel ühe laiaulatusliku programmi käivitamist. Koolidele antaks iga õpilase kohta aastas 100 eurot kultuuriürituste ja kultuuripärandit eksponeerivate kohtade külastamiseks. Eesti on statsionaarses õppes ligikaudu 147 tuhat õpilast, mis tähendab, et taoline programm võiks maksta kokku ca 15 miljonit eurot.

Sotsid lubavad oma programmi kavandis ka tulumaksusüsteemi kõpitseda. Nad lubavad, et tulumaksu lisaastmete arvestamise piir saab tõstetud 1200-lt eurolt 2000 euroni, mistõttu oleksid kõik kuni 2000 eurosed kuusissetulekud 500 euro ulatuses maksuvabad.

Sotsid pakuvad ka lahendust praeguse valitsuse tulumaksureformi rataste vahele jäänud töötavatele pensionäridele, kelle lisa tulumaksuvaba miinimumi arvestamine teatavasti kaotati. Nad lubavad, et keskmine pension muudetakse tagasi tulumaksuvabaks.

Lisaks pakuvad naad veelgi enamat maksusoodustust pensioniealiste tööhõive suurendamiseks, luues „sotsiaalmaksu kompensatsiooni“.

„Vanaduspensioniealistele töötajatele rakendame sotsiaalmaksusoodustust. Riik kompenseerib osa sotsiaalmaksust, mis motiveerib tööandjat eakamatele töö pakkumisel,“ seisab programmi kavandis.

Maksudel peatudes lubavad sotsid veel „piirata“ palga maksmist dividendide kaudu.

Samuti lubatakse nagu juba ka varem luksusautidele kehtestada maks. „Kehtestame üle 50 000 maksvatele sõiduautodele luksusautomaksu. Maksust on vabastatud keskkonnasäästlikud sõidukid,“ seisab paberil.

Inimeste palkadesse puutuvalt lubavad sotsid laiendada meeste ja naiste võrdse palga järelevalvet ka erasektorile.