"Sügav kaastunne Strasbourgi terrorirünnaku ohvrite omastele. Jõuluturge, sealhulgas Strasbourgi jõuluturgu, on islami ekstremistlikud terroristid seadnud sümboolseks ründekohaks aastaid," kirjutab ta Facebookis. "Viha tekitab, et praegune rünnakus kahtlustatav, oli juba Prantsusmaa ohtlike radikaalide nimekirjas! Ta polnud sugugi politseile tundmatu, nagu kinnitas Steasbourgi prefekt! Selles nimistus on kokku ligi 4000 ohtlikuks liigitatud isikut, kes võivad sooritada terrorikuritegusid ja vägivallaakte."

Reinsalu lisab, et terrorit ei saa tõkestada nimekirjadega, see seltskond peab tundma riikide jõudu, mitte jõuetust. "Sellised ohtlikud isikud tuleks deporteerida Euroopa territooriumilt ning kui neil on naturaliseeritud kodakondsus, siis see ära võtta. Euroopa kodanikud ei pea elama õlg-õla kõrval ohtlike fanaatikutega, kes vaid ootavad oma võimalust meid rünnata," arutleb ta. "See peab olema üleeuroopaline kohustus riikidele. Nii suudame kaitsta inimeste vaba liikumist ja Euroopa julgeolekut, kui vägivalda ülistav islami ekstremism Euroopa pinnalt välja roogitakse!"

Strasbourgi linna jõuluturu lähedal toimunud tulistamises sai kolm inimest surma ja 12 inimest haavata. Tulistaja on endiselt vabaduses ja teda otsivad sajad politseinikud.