Tänavu septembris esitas Kauba 3 majas käsitööpoodi pidav Suuster Saaremaa vallale kahjunõude seoses kesklinna ümberehitusega talle saamata jäänud tulu näol tekkinud majandusliku kahju, 1140 eurot hüvitamiseks, mille vald omakorda delegeeris töid teostavale Merko Infra AS-ile.