Eelmisel talvel juhtus mitmeid liiklusõnnetusi, kus inimesed said talvistes teeoludes toimunud kokkupõrgetes viga või hukkusid. Maanteeamet võttis toimunud sündmusi väga tõsiselt ning kaalus võimalusi talihoolde tõhusamaks ja liiklejate jaoks ohutumaks muutmiseks. Vaatasime üle teede seisunditasemeteks määramise kriteeriumid ning suurendasime oluliselt kõrgema seisunditasemega riigiteede hulka.

Eelmisel talvel juhtus mitmeid liiklusõnnetusi, kus inimesed said talvistes teeoludes toimunud kokkupõrgetes viga või hukkusid.
Maanteeamet

Mis siis muutub?

Teatavasti sõltub tee hooldustase, ehk nõutav teepinna seisund ja hooldamise sagedus, teel sõitvate autode arvust. Mida rohkem liigub konkreetsel teel sõidukeid, seda kõrgem on seisunditase ning mahukam ja tihedam hooldus.

Aasta tagasi määrati talvine tase 2 teedele, kus keskmine liiklussagedus on 500 autot ööpäevas, mis tähendab regulaarset libedustõrjet ning enamasti on sõidujäljed lume- ja jäävabad. Kuid edaspidi algab talvine tase 2 juba alates liiklussagedusest 250 autot ööpäevas. Seetõttu vähenes kõige madalama tasemega teede (seisunditase 1) pikkus 1432 km võrra.

Eelmisel aastal algas talvine tase 3 alates keskmisest liiklussagedusest 3000 autot ööpäevas, eeloleval talvel aga liiklussagedusest 1500 autot ööpäevas, millega suurenes tasemega 3 kilomeetrite hulk 314 võrra.
Saabuvast talvest alates algab kõige kõrgema tasemetega teede 3+ tase alates liiklussagedusest 3000 autot ööpäevas, millega suurenes aastaga tasemel 3+ olevate teede kilometraaž 566 km võrra.

Mahukam hooldus tähendab seda, et hooldepartnerid peavad suurendama masinaparki, planeerima paremini hoolderinge ja muutuvates ilmaoludes kiiremini reageerima.

Muutused hooldekilomeetrites aasta lõikes on toodud järgmises tabelis.

Kindlasti liigume talvise teehoolduse parendamise suunas edasi. Muudatused sõltuvad paljuski sellest, kui palju on riik valmis panustama teehooldesse ja kus on majandusliku võimekuse piir.

Ees ootavad muudatused on märkimisväärsed ning toovad kaasa suuremad kulud. Maanteeamet panustab lisaks 1,9 miljonit eurot talvisesse teehooldesse, et tõsta teede hooldustasemeid, mis aitab muuta liiklemist ohutumaks.

Teatavasti sõltub tee hooldustase, ehk nõutav teepinna seisund ja hooldamise sagedus, teel sõitvate autode arvust.
Maanteeamet

Talvise liiklemise tingimused

Vaatamata sellele, et suureneb kõrgema tasemega teede hulk, võivad muutlikes ilmaoludes teed ikkagi ootamatult lumisteks ja libedateks muutuda. Tuletame liiklejatele meelde, et talvel valitsevad siiski talvised teeolud ning kuigi Maanteeamet ja teehooldajad annavad endast parima, võib teedel olla lund ja libedust. Muutlike ilmaolude korral, nagu viimastel talvedel on tavaks saanud, muutub teede hooldamine keerukamaks, kuna ilma mõju teedele ei ole alati ette prognoositav. Keeruline on just nullilähedaste temperatuuride ajal ja ka järskude temperatuurimuutuste korral tagada head sõiduolud.

Kindlasti on talvel ohutul liiklemisel oluline roll liiklejal endal. Tuleb olla tähelepanelik, valida teeoludele vastav sõidukiirus ja kui juht ei tunne end roolis piisavalt kindlana, siis tasub valida mõni teine liiklemisvahend.

Talvist teed tuleb võtta normaalse nähtusena ning selleks, et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil.

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.

LOE LISAKS: