„Meie erakonnaks saamise teekond on olnud äärmiselt lühike ja on hea tõdeda, et nüüd pole meil enam ees ühtegi takistust, et alustada valimiskampaaniat ja tutvustada inimestele oma visiooni 200-aastasest Eestist,“ ütles erakonna Eesti 200 juhatuse aseesimees Liina Normet. „Hetkel tegeleme valimisnimekirjade ja -programmi koostamisega ning õige pea saame esitleda ka oma pika visiooni järgmise nelja aasta tegevuskava.“

Erakonna Eesti 200 eesmärk on edendada Eesti elu ja kavandada pikaajalisi poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna Eestis elavatele inimestele. Erakond lähtub oma tegevuses järgmistest väärtustest: isikuvabadused, edasipüüdlikkus, läbipaistvus, vastutus, usaldus, avatus, uuendus- ja eestimeelsus. Asutamise seisuga on erakonnal Eesti 200 kokku 543 liiget.

3. mail 2018 avaldasid Kristiina Tõnnisson, Kristina Kallas, Küllike Saar, Priit Alamäe ja Indrek Nuume ajalehes Postimees Eesti 200 manifesti „Eesti 200 vajab julgeid eestvedajaid“. 8. juunil asutati MTÜ Eesti 200 ning 21. augustil teatati soovist asutada erakond ja minna 2019. aasta Riigikogu valimistele. 3. novembril toimus MTÜ Eesti 200 üldkogu, kus otsustati MTÜ muutumine erakonnaks.