Läti mittekodanikule esitati süüdistus katses minna sõdima kuritegeliku organisatsiooni koosseisus, mis on loodud eriti raskete kuritegude toimepanemiseks riigi vastu, ning katses osalede relvakonfliktis Ida-Ukrainas. Skripnik otsis internetis kontakte ja oli kirjavahetuses laia isikute ringiga, kes olid seotud osalemisega relvakonfliktis Ida-Ukrainas, vahendab Läti Delfi.

2017. aasta septembris vahistasid Skripniki Vene piirivalvurid. Läti julgeolekupolitsei tegi uurimise käigus kindlaks, et Skripnik püüdis minna Ida-Ukrainas baseerunud kuritegeliku organisatsiooni koosseisu, et panna toime eriti raskeid riigivastaseid kuritegusid ja osaleda selle koosseisus relvakonfliktis.

Skripnik on ka varem Läti julgeolekupolitsei huviorbiiti sattunud.

Läti julgeolekupolitsei on alustanud kokku viit kriminaalmenetlust üheksa inimese üle, kes on osalenud Ukraina konfliktis ja tegutsenud kuritegelikes organisatsioonides.

Vahistada on õnnestunud ainult Daugavpilsi elanik Skripnik, kelle kohus õigeks mõistis. 2017. aasta novembris vahistas Läti julgeolekupolitsei Skripniki uuesti korduva katse eest osaleda seadusvastaselt relvakonfliktis Ida-Ukrainas.