Varem ülikooli füüsikahoonena tuntud majas töötavad Tartu erakool, Pria ja Tartumaa Rajaleidja keskus.

Põles aga hoopis Tähe 4 kõrval asuv laohoonega ühenduses olev alajaam, mistõttu levis suits ka büroohoonesse, mille tuletõrjealarm sellest ka märku andis. Alajaama põlengu tagajärjel jäid esiti 1450 klienti elektrita ning kesklinna fooride töö on häiritud. Hetkel tegeleb põlengust tekkinud probleemide lahendamisega Elektrilevi. Elektrilevi teatas, et hetkel on piirkonnas vooluta veel 40 klienti, kelle elektriühenduse taastamisega Elektrilevi tegeleb. Põlengu tekkimise põhjuseid uuritakse.