AS Merko Ehitus Eesti poolt Saaremaa vallale esitatud ehitise ülevaatuse aktist selgub, et tööde käigus välja kaevatud reostunud pinnasest ca 15 000 m3 ladustati edasiseks käitlemiseks Jõekääru maaüksusele, kuna tööks ette nähtud raha sai otsa. Oluline osa edasiseks käitlemiseks Jõekääru ladustatud pinnasest on naftasaadustega tugevasti reostunud, sisaldades neid 6900–13 100 mg/kg kohta. Osa reostunud pinnasest on ladustatud vahetult Maadevahe jõe veekaitsevööndi piirile, ca 15 meetri kaugusele veepiirist.

Tellijana saad lugeda ka neid artikleid: