Soomlastelt küsiti suve- ja talveaja kohta Kantar TNS-i küsitlusel ning selle kohta sai arvamust avaldada ka avalikul internetiküsitlusel veebilehel Otakantaa.fi.

Küsitluse tulemusena toetas püsivat talevaega 47 protsenti vastanutest, teatas Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium. Suveaega toetas 39 protsenti. Vastajaid oli ligi 1100 ja veamarginaal umbes kolm protsenti mõlemas suunas.

Internetiküsitluse tulemusena oli 52 protsenti talveaja ja 48 protsenti suveaja poolt. Robotvastused sealjuures eemaldati. Talveaega pooldas umbes 238 000 vastanut ja suveaega umbes 216 000, teatas ministeerium.

Rootsi infrastruktuuriminister Eneroth ütles, et võiks olla hea, kui oleks püsiv suveaeg.

Eneroth rõhutas, et on tähtis, et Euroopa Liidu riigid teeksid tööd võimalikult ühiste ajavööndite tekitamiseks, sest võib olla probleem, kui iga riik teeb ise otsuse ilma naabritega sünkroniseerimata.

Rootsi valitsus on andnud riigikantseleile ülesande asja uurida ja raportit on oodata novembris.