Osalesid prokurör Diana Helila, päästeameti vastutav korrapidaja Toomas Kääparin, päästeameti ohutusjärelevalve büroo juhtaja Tagne Tähe, Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitsegrupi juht Reimo Raivet ja Tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak.

Pressikonverents päästeametis
https://tv.delfi.ee/uudised/krimi/video-kahe-lapse-surmaga-loppenud-onnetuse-taustal-miks-inimesed-vingugaasiandurit-ei-osta-on-see-liiga-kallis?id=83989510
Pressikonverents on lõppenud.
Toomas Kääparin päästeametist ütles, et nemad tuvastavad lekke, mitte aga selle suuruse. Ehk lekke  tuvastamine ei viita automaatselt, et see oleks tervisele väga ohtlik, on teatud piirmäärad, mis lubatud. Edasi saab kontrolle teostada Tehnilise järelevalve amet.
Kajak viitas, et viie maja puhul tehakse põhjalikumat menetlust. "Vaatame kogu gaasitorustikku."
Toodi ka välja, et gaasikatelt tuleks hooldada vähemalt kord aastas.
Millal seda gaasiseadet viimati kontrolliti? "Seda ei saa praegu kommenteerida," kostis Kajak.
Millal oodata uut informatsiooni? Mida uut, mida praegu ei saa rääkida? Kajak viitas, et prokuratuur annab edaspidi infot.
Delfi uuris, kas põhjuseks oli gaasiväljalasketoru asukoht. Paraku keelduti seda kommenteeerimast, viidati ekspertiisile.
Kasutusluba anti hoonele 2009. aastal.
Prokurör lisas, et uurimine käib paragrahvi alusel, mis puudutab ettevaatamatusest surma põhjustamist.
Prokurör Diana Helila ütles, et esialgu nad tuvastavad, mis põhjustas laste surma, siis saadakse edasi mõelda. "Kes vastutab, kas vastutab."
Küsiti, kas seadmete paigaldada on sama, ühe ehitaja poolt. Ent seda keelduti siiski veel kommenteerimast, olla liiga vara.
Kajak selgitas veel tööprotseduuri: kõik majad vaadatakse ükshaaval läbi. Kui leket ei tuvastata, jääb kõik nii, kuidas oli ehk gaasi võib sisse jätta.
Reimo Raivet sõnas, et kolmanda lapse seisund on raske. Vanemate seisund on parem: nad lahkusid mõne tunni eest haiglast. 
Ta täpsustas, et seade polnud eluruumis, vaid selle lähedal: eraldi ruumis. Seetõttu suitsuandur sellele ei reageeri.
Kajak märkis, et tänavu on gaasiõnnetustes kahjuks neli hukkunut. Kajak ütles, sel korral oli eriline juhtum, hoone oli uus ja gaasiseade asus eraldi selleks mõeldud ruumis. Kajak: Kõik peaks nagu olema korras. Meie fookus on olnud vanale elamufondile, Põhja-Tallinn, Mustamäe, Narva...
Kajak ütles, et antakse endast parim, et seadmeid kontrollida. "Kindlasti peaks olema rohkem. Kui kaks väikest last surevad. Tee, mis sa teed, ikka vähe."
Kajak ütles, et vingugaasi puhul ei pruugi aru saada, mida sümptomid tähendavad, sarnanevad isegi gripile. "Heidetakse pikali või minnakse magama, ainuke soovitus on, et kui kasutate gaasiseadet, kui sümptomid ilmnevad, siis kütteseade peatada ja tuulutada ruumid läbi."
Kajak märkis, et pole saladus, et lekkekoht pidi olema eluruumide vahetus läheduses.
Praeguseks uuritakse, kas gaasirõhk oli läinud suuremaks. Kaur Kajak ütles, et pole midagi sellist, mis viitaks ebanormaalsele või nõuetele mittevastavusele. "Võib-olla avastame."
Selgub, et häirekeskusesse helistasid lapsevanemad. 
Uuriti, kas on teada, kust gaasi lekkis ja palju seda oli, et lõppes kõik surmavalt? Vastati, et tuleb oodata ekspertiiside tulemusi.
Kaur Kajak märkis, et nende ülesanne oli ohutuse tagamine. Kuna oli teada gaasileketest, uuriti, kas ja kus gaasilekked on. Tehti ka ülevaatus sündmuskohal. Kajak: meie soovitasime gaas kinni panna.Täna jätkasime oma tegevusi. Käime maja maja haaval läbi. Vaatame, kas gaasileke on või ei ole. Kui ei ole leket, siis avame gaasi.
Lekkeid oli enam kui kümnes hoones, mistap otsustati gaasikraan sulgeda.
Kääparin sõnas, et päästjad teostasid mõõtmised. Nad laiendasid otsingu piirkonda ja tuvastasid gaasilekke peatoru juures, mis oli hoone sissepääsu juures. Selgus, et lekkeid oli ka teiste hoonete juures. 
Reimo Raivet avaldas kaastunnet hukkunud laste perekonnale. Ta märkis, et häirekeskus sai teate kella 18 paiku õhtul, reageerisid politsei, kiirabi ja päästeamet. "Kohapeal tuvastati, et on hukkunud kaks last," andis ta kiirülevaate.
Käisime kohapeal ja vestlesime naabritega. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-sundmuskohalt-naaber-traagilisest-gaasionnetusest-too-maja-on-ebakvaliteetne-ja-ohtlik?id=83988180
Põhjuseks võiks olla vingugaasi levik. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tehnilise-jarelevalve-amet-kakumae-tragoodia-vois-pohjustada-vingugaas?id=83988484
Antud piirkonnas on gaasiettevõtteks Tehnovõrkude Ehituse OÜ. Selle juhatuse liige Andres Davõdov sõnas Delfile, et on päästetööde juhiga vestelenud ja võib kinnitada, et nende tehniliste süsteemidega on kõik korras. "Meie torudes riket pole. Meie gaasitorustik on kuni krundi piirini - siis on liitumispunkt ja kliendi torustik," märkis ta.
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/fotod-sundmuskohalt-kakumae-eramajast-leiti-kahe-lapse-gaasimurgituse-kahtlusega-surnukehad-gaasileke-tuvastati-kokku-tosinas-hoones?id=83986412