Suuster leiab, et kuna ehitustööde käigus blokeeriti ligipääs Kauba 3 asuva käsitööpoe klientidele seitsmeks päevaks, kusjuures poe omanikku sellest ei teavitatud, vähenes käsitööpoe käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga olulisel määral. Summa, mille hüvitamist Suuster vallalt palus, on koos õigusabikuludega 1140 eurot. Ühtlasi teatas Suuster, et juhul kui 1. novembriks ei ole tekitatud kahju hüvitatud, on ta sunnitud tekitatud kahju sisse nõudma kohtu kaudu.

6. augustil kaevati Kauba 3 poe sissekäigu ette sügav auk, millega klientidele blokeeriti igasugune ligipääs.