Süüdistuse kohaselt omastas Tallinna TV juht Toomas Lepp ajavahemikul 2013 – 2016 näiliste tehingute abil enam kui 200 000 eurot SA Tallinna Televisiooni raha.

Prokuratuur teatas, et omastamiseks kasutas Toomas Lepp KVA Telecom OÜ esitatud arveid, mis esitati saadete „Keskkonnanädal“ ja „Vaba mõtte klubi“ tootmise eest. KVA Telecom OÜ-st kanti raha edasi omakorda juba Toomas Lepa kontrolli all olevasse äriühingusse Videomeedia OÜ. Süüdistuse järgi puudus KVA Telecom OÜ-l endal võimekus eelnimetatud saateid toota, samuti ei toimunud ka alltöövõttu Videomeedia OÜ-st – nii „Keskonnanädal“ kui ka „Vaba mõtte klubi“ toodeti kasutades selleks Tallinna Televisiooni ruume, seadmeid ning operaatoreid.

„Prokuratuuri süüdistus on täiesti alusetu. Pärast kaheaastast menetlust, mis on toonud mõttetuid kannatusi paljudele inimestele, ei ole leitud tõendeid minu poolt Tallinna TV-le kahju tekitamises,” kinnitas Toomas Lepp Delfile. „Kuigi linnapea Taavi Aas lubas juba 2016 detsembriks kiiresti välja selgitada kahju suuruse, ei ole seda senini tehtud.”

Lepp väidab, et „ükski tunnistaja Tallinna TV-st ei kinnita, et oleksin Tallinna TV tehnikat ilma kokkuleppeta kasutanud.” Tema sõnul pole ka uurimine leidnud tõendeid, et ta on kasutanud Tallinna TV tehnikat. „Prokuratuur ei ole näidanud, millal ja kuskohas ma TTV tehnikat oleksin kasutanud,” pahandab Lepp.

Tema sõnul tootis ta saateid Keskkonnanädal ja Vaba Mõtte Klubi ammu enne TTV-sse tööle asumist. „2012 tootsin neid TTV-s nõukogu loal. Tegin seda sajaprotsendiliselt endale kuuluva tehnikaga ning meeskonnaga, kes ei olnud Tallinna TV-st. Alates 2013 nõukogu esimees luba ei pikendanud. Vaba Mõtte Klubi idee ja nimi on patenteeritud minu nimele. Leidsin vahendaja, kes oleks peatöövõtja ja kes ei ole minuga seotud. Selleks osutus KVA Telekom,” selgitas Lepp.

Lepa sõnul pole süüdi ka TTV juhatuse liige Mart Ummelas, kelle suhtes lõpetati menetluse oportuniteedi põhimõttel. „Ummelas tutvus olukorraga ja sõlmis leingud saadete peatöövõtjaga.. See on kogu Mart Ummelase “süü” – legaalne allkiri lepingul. KVA tellis saated Videomeedialt. Need toodeti mulle kuuluva tehnikaga sama summa eest mis aasta varem,” rääkis Lepp.

Lepa sõnul ei ole Tallinna TV nõukogu suuteline vastama küsimusele, missugune kahju ja millal on Tallinna TV-le tekitatud. „Vaatamata sellele on nõukogu esitanud uurijate survel minu vastu tsiviilhagi, viidates kriminaalasja algatamisele. Olen rõõmuga nõus kohtus oma süütust kahju tekitamises TTV-le tõestama.”

Lepp kinnitab, et omastamise asemel tõi ta Tallinna TV-le hoopis raha sisse. „Tegelikult tõid KVA Telekomi ja Videomeedia poolt toodetud telesarjad Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädal Tallinna TV-le kasu. Vaba Mõtte Klubi kuulus alates 2011 aastast kanali kõige vaadatuimate saadete esiritta,” rääkis Lepp. „Saadete tootmise hinnad TTV-le olid ja on allpool keskmist turul olevat tootmishinda. Tallinna TV sai saated ja on tulemustega rahul. Need saated on üleval TTV kodulehel.”

Lepp väidab, et omastamise puhul peaks olema kahtlustuse järgi kahjukannataja Tallinna Televisioon. „Tallinna Televisioon kahtlustatavat kahju (üle 200000 €) aga leidnud ei ole. Seda ei leitud siseauditi järel jaanuaris 2017. Seda on kinnitanud TTV juhatuse liige Toomas Raag, TTV endine nõukogu esimees Kalle Klandorf ning ka TTV juhatuse liige Revo Raudjärv. Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädalat tootis nii töövõtjana kui ka hiljem alltöövõtjana mulle kuuluv firma Videomeedia. Kohtumäärustes toodud sõnastuses olevat need saated tehtud aga, tsiteerin: “täielikult Tallinna TV vahenditega”.”

Lepp pakub tõestuseks Videomeedia pangaülekandeid ja muid dokumente, kinnitades, et sularaha ei liikunud üldse. „Videomeedia ja KVA Telekom on tasunud Tallinna Linnakantseleile saate Vaba Mõtte Klubi tootmiseks Roosikrantsi 4b ruumide rendi eest, KVA Telekom ja Videomeedia on tasunud arvete alusel neid saateid teinud esinejatele, teleoperaatoritele, helirezhissöörile, videomonteerijale,” kinnitas Lepp. „Saated on salvestatud Videomeediale kuuluvate kaameratega, helipuldiga. Videomeedia on tasunud saadetele kuluva transpordi, helitehnika, valgustehnika, mälukaartide, grimmitarvete, esinejate riietuse eest. Ka rezhissööri, stsenaristi, toimetaja, produtsendi, grimeerija ja esinejate tasud olid Videomeedia kanda. Kuidagi ei vasta see kahtlustuses seisvale “tehtud täielikult Tallinna TV tehnikaga”. Tallinna TV on saadetega rahul ja teenuse saanud,” väitis Lepp.
Ta möönis, et Tallinna TV tehnikat kasutati vähesel määral („kaks korda kuus á paar tundi”), aga 2015-2016 vastavalt TTV juhatuse liikme Mart Ummelase sõlmitud lepingu tingimustele.
„Seda, et alates 2013 aasta sügisest hakkas lepinguliselt tootma saatesarju KVA Telekom, teadsid nii juhatuse tolleaegsed kui ka hilisemad liikmed, sellest oli informeeritud ka nõukogu esimees Allan Alaküla, juhatuse liige Toomas Raag, finantsjuht Ingrid Mauer,” selgitas Lepp. „Oluline on märkida ka, et neidsamu saateid tootsin ma ammu enne TTV juhatuse liikme kohale asumist samadel tingimustel.”
Lepa sõnul oleks saateid võinud hiljem vabalt toota ka Tallinna TV, oli aga üks takistus – autoriõigused. „Vaba Mõtte Klubi oli Tallinna TV kõige populaarsem saade, TTV toodab sedasama saadet kahetsusväärselt teise pealkirja all ka edasi, rikkudes sellega minu autoriõigusi,” pahandas Lepp. „Minu ametileping nägi ette, et juhatuse liikmele ei saa kuuluda ühegi telesaate autoriõigused, mida TTV toodab. Autoriõigusi juhatuse liikmeks asudes ma ära anda aga ei soovinud. Ütlesin ka nõukogu esimehele, et nõustun TTV juhatusse tulema vaid juhul kui ma saan jätkata saadete Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädal tootmist oma firmaga. Aastatel 2012-2013 see nii oligi.”

Lepp märkis, et seda lubati teha, hiljem aga nõukogu esimees keeldus luba andmast. „Kui ütlesin, et neid saateid hakkaks siis tootma teine firma, oli tema ainus küsimus, ega seal minu sugulasi pole. Ei olnud,” ütles Lepp. „Tundub, et kriminaalasi algatati valekaebuse põhjal. Kahtlustuses figureerivat kahju saajat ju ei ole! Kasusaaja on Tallinna TV.”