Lisaks Toomas Lepale on samas kriminaalasjas on esitatud süüdistust ka juriidilisele isikule KVA Telecom OÜ ning selle juhatuse liikmele Valter Kraavile ja raamatupidajale Lea Kraavile, keda kõiki süüdistatakse omastamisele kaasaaitamises. Lea Kraavit süüdistatakse lisaks ka dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Ühe kahtlustatava – Tallinna TV endise juhatuse liikme – suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud oportuniteedi põhimõttel.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et süüdistuse järgi on avalikkuse informeerimiseks loodud telekanali juht kahetsusväärselt oma positsiooni ära kasutanud ning telekanali raha ebaseaduslikult iseenda kasuks pööranud. „Sisuliselt on tegemist järjekordse kurva näitega, kus inimene, kellele on usaldatud ligipääs maksumaksja rahale, on seda usaldust kuritarvitanud ning avalikkuse hüvanguks mõeldud raha isiklikeks kuludeks kasutanud,“ lisas eriasjade prokurör Kivioja.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul suurendab ametipositsiooni omakasuline ärakasutamine vaid ebaausalt toimetava inimese rahalisi vahendeid. „Eelkõige on sellises olukorras aga kannatanu asutus ise, kes peab tegelema kahjude likvideerimise ja riskide maandamisega. Sõltuvalt ametipositsioonist võib olla tekitatud kahju mõjutanud ka ostetud teenuse hinda, rikkunud ausat konkurentsi ja vähendanud avaliku teenuse usaldusväärsust. Korruptsiooni vähendamisele saavad kõik anda oma panuse ning üks viis on sellest teavitada õiguskaitseasutusi,“ sõnas Ombler. Korruptsiooniga seotuid vihjeid saab edastada e-postile korruptsioonivihje@politsei.ee.

Võimaliku konfiskeerimise tagamiseks on arestitud süüdistatavate valdusest leitud sularaha ning süüdistatavatele kuuluvaid kinnistuid.

Kriminaalmenetluse viis läbi Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.