Kohtumise korraldas MTÜ Mondo sihiga tekitada diskussiooni sõnavabaduse ja kriisiolukorras selle piiramise üle.

Ukrainas on viimase nelja aasta jooksul sõjalise konflikti tulemusena märgatavalt muutunud avalikkuse suhtumine meediasse ning meedia arusaamad enda ühiskondlikust rollist ja missioonist.

Paljud teemad on muutunud tabuks, ajakirjandusstandardid on kahtluse alla seatud ja ajakirjanikke, kes julgevad võimu kritiseerida, survestatakse.

“Ukraina ajakirjanduslik maastik läbib hetkel rasket aega. Kriis jätkub ja seetõttu on tänane ajakirjandusliku eetika ja rolli üle peetav arutelu meie ühiskonnale äärmiselt oluline. Eesti kolleegide kogemus, arvestades teatud ajaloolist ühisosa, on meile väga väärtuslik,” ütles meediaväljaande Informator ja kodanikuühenduse Vostok SOS asutaja Konstantin Reutski.

Eesti suursaatkonnas toimuvast üritusest võtavad osa 47 professionaalset ja vabakutselist ajakirjanikku. Kohtumise moderaator on Ukraina sõltumatu meediakanali Hromadske ajakirjanik Nastja Stanko ja peakülaline Eestist meediaekspert Ilmar Raag.

Arutelu keskendub ajakirjanduslikele standarditele ja eetikale riigis, kus valitseb poliitiline või sõjaline kriis. Vaadeldakse ametiasutuste kritiseerimise asjakohasust, vene infooperatsioone ning korruptsioonivastase võitluse ja meediakajastuste mõju riigi kaitsevõimele.

Ürituse kokku kutsunud MTÜ Mondo projektijuhi Veronika Svištši sõnul loodetakse kohtumise tulemusena toetada Ukraina avaliku diskursuse arengut.

“Uuriv ja kaalutletud ajakirjandus on kriisis ka mujal, mitte ainult Ukrainas. Ühekülgne info sellest, mis toimub, pealinnakesksus ja kartus “keelatud” teemadel sõna võtta ei ole ühiskonna arengut silmas pidades edasiviiv.

Seetõttu oleme kutsunud osalema ajakirjanikke mitte ainult Kiievist, vaid ka teistest Ukraina piirkondadest, muuhulgas Luganski ja Donetski oblastitest.”

“Inimesed Eestis jälgivad väga tähelepanelikult, mis toimub Ukrainas, sest sellest, kuidas seda kriisi lahendatakse, sõltub ka mitmete teiste riikide saatus. Tean paljusid, kes tahaksid kõrvalt nõu anda, aga kõige tähtsamates küsimustes, saavad otsuseid vastu võtta ainult ukrainlased ise.

Siit tuleneb ka teatud vastuolu - ühest küljest ma tean, mida Euroopa ootaks Ukrainalt, ja teisest küljest õpin mina isiklikult ukrainlastelt. Küllap selle asja nimi ongi dialoog,” tõdes Ilmar Raag kohtumise eel.

Üritus algab täna 10. mail kell 11.00 ning seda on võimalik reaalajas jälgida sündmuse Facebooki-lehel

MTÜ Mondo on Eesti organisatsioon, mis tegeleb humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmaharidusega. Ukrainas on Mondo tegutsenud alates 2014. Sügisest. Üritust rahastab MTÜ Mondo arengukoostöö projekti raames Eesti Välisministeerium.