USA mõttekoda võrdles 14 kunagist Nõukogude Liidu liiduvabariiki, võttes arvesse poliitilist, majanduslikku, õigusruumi, keelt, kultuuri ja elustiili puudutavat olukorda.

Antud parameetrite järgi oli kõikides kategooriates kõige läänelikum Eesti, edestades Leedut ja Lätit, ja kõige vähem läänestunum Türkemistan, mis jäi alla Usbekistanile ja Tadžikistanile.

Raport tõi Eesti kohta välja kodakondsuseta inimeste probleemi, kes ei saa osaleda üldvalimistel, kuid ka peaministripartei Keskerakonna koostöölepingu Venemaa juhtiverakonna Ühtse Venemaaga ja kohaliku venekeelse kogukonna negatiivse suhtumise NATOsse, mis selgelt erineb eestlaste omast, kelle seas on toetus suisa enam kui 80 protsenti.

Raport tõdes ka, et vähemuste õiguste kaitsel võeti Eestis küll vastu kooseluseadus, kuid selle rakendusakte ei paista parlament selles koosseisus ikka veel vastu võtvat.

Mõttekoda kiitis muu seas Eesti vähest korruptsioonitaset, märkides, et sellega on riik üle maailma eeskujuks, aga ka suurt majandusvabadust, head ettevõtluskliimat, rahva võõrkeelte oskust ja mobiilse interneti suurt leviala.

Graafik