Esmaseks sihtgrupiks on küll eakad ja puuetega inimesed, kuid oodatakse ka tööealisi. Teemadena võeti ette liiklusohutus, erinevad petu- ja telefonimüügiskeemid ning puudutati ka mereohutust.
Esmalt andis näpunäiteid OÜ Autosõit Lääne piirkonna juht Verno Õige. Ta pidas oluliseks, et aastakümneid järjepidevalt autoroolis olijad väga kergekäeliselt autojuhtimisest ei loobuks.