Nagu eelmisel aastalgi, hindasid Maailma majandusfoorumi (WEF) globaalsete riskide raporti jaoks küsitletud eksperdid ka nüüd kõige ohtlikumaks loodusega seotud ohte. Sinna alla kuuluvad nii looduskatastroofid kui ka kliimamuutustega seostatavad äärmuslikud ilmaolud, kirjutab USA Today.

Tuumasõja oht ei ole raporti järgi tõenäoline, kuid tegemist on teemaga, millele arvatakse olevat selle aasta sündmustele kõige suurem mõju. Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogramm on kaasa toonud tuumarelvade kasutamise võimaluse, mis pole enam aastakümneid aktuaalseks teemaks olnud.

Enamik küsitluses osalenutest arvas, et sel aastal muutuvad suurriikide poliitilised ja majanduslikud vastandumised hullemaks. Lisaks arvas ligi 80 protsenti, et riikidevahelise sõjalise konflikti ja suurriike kaasava regionaalsete konfliktide oht on viimaste aastate kõrgeim.

WAF-i iga-aastase uuringu jaoks küsitleti 1000 valdkonnaspetsialisti üle kogu maailma.

Viis kõige tõenäolisemat ülemaailmset riski aastal 2018:

  1. Äärmuslikud ilmaolud
  2. Looduskatastroofid
  3. Küberrünnakud
  4. Andmepettus- või vargus
  5. Kliimamuutuse leevendamise ebaõnnestumine

Viis kõige suuremat mõju avaldavat ülemaailmset riski aastal 2018:

  1. Massihävitusrelvad
  2. Äärmuslikud ilmaolud
  3. Looduskatastroofid
  4. Kliimamuutuse leevendamise ebaõnnestumine
  5. Veekriis