„Koos kolleegidega võtsime me julguse kokku, et tänada ja soovida head uut aastat rahvaesindajatele, kes viimase istungi ajal Strasbourg’is toetasid mittekodanike valimisõiguse teemalise petitsiooni kiirendatud läbivaatamist,” ütles Toom eilses pressiteates, vahendab The Baltic Times.

„Skeptikud ütlevad, et praegu ei ole hea aeg ja tõesti, praktilises mõttes ei muutu miski homme. Aga see on esimene kord, kui Euroopa Parlament nimetab asju ametlikus raportis nende õige nimega: me ei räägi kolmandate riikide kodanikest, kellel on alaline elamisluba, või kes teab millise mittepõlisrahva järglastest, vaid spetsiifiliselt Eesti ja Läti mittekodanikest, kellel puudub valimisõigus,” ütles Toom.

Toom, Mamikins ja Ždanoka esitasid 2016. aasta juunis Euroopa Parlamendile enam kui 20 000 allkirjaga petitsiooni mittekodanike õiguste kohta Eestis ja Lätis.

Petitsioonis nõutakse Eesti mittekodanikele õigust ühineda poliitiliste erakondadega ja valida Euroopa Parlamenti ning Läti mittekodanikele õigust valida kohalikke esinduskogusid ja Euroopa Parlamenti.

Toomi sõnul võib oodata, et petitsiooni arutatakse petitsioonide komitees 2018. aasta esimesel kolmandikul. Varem on selle petitsiooni arutamist korduvalt edasi lükatud.

Isegi kui petitsioon läheb hääletusele Euroopa Parlamendi plenaaristungil ja saab enamiku parlamendiliikmete toetuse, ei ole see Eesti ja Läti jaoks siduv.