Eilsel istungil enne kohtuniku saabumist prokuröriga sõlmitud kokkulepe tähendas, et kolme mehe kohtutee kujunes lühikeseks.

Kaks ebaseadusliku tulirelva käitlemises süüdistatavat, Raivi Saks ja Ingvar Parik, toodi eile kohtusaali otse Tallinna vanglast. Kolmas süüdistatav, Daniel Selmet, saabus istungile omal käel.

Vanglast kohtusaali toodud mehed olid selgelt jutukamad, Selmet ootas rahulikult oma saatust. End vilunud ja nõudlikumale lahendajale mõeldud Meistriristikuga varjanud Parik ootas kannatamatult istungi lõppu, et kella kolmeks vanglasse olulist telefonivestlust pidama jõuda.

Eilsel istungil nõustusid Saks ja Selmet prokuratuuri pakutud kokkuleppega, mille kohus täna kinnitas.

Kokkuleppele minek tähendab Saksale lühemat vangistust, Selmetile aga sootuks trellide taha minekust pääsemist.

2002. aasta mais Mõisakülas jahipüssist une pealt naise ja mehe tapnud ja ka varem ebaseaduslikku tulirelva ja laskemoona käidelnud Saks omas süüdistuse kohaselt kahte tulirelvaks ümber tehtud stardipüstolit, millest ühe müüs koos laskemoonaga 5. detsembril 2016 Selmetile. Kust olid stardipüstolid pärit, ei ole tuvastatud.

Teine tulirelvaks ümber töödeldud stardipüstol leiti möödunud aasta 3. märtsil tema kodus tehtud läbiotsimisel. Saksal puuduvad relvasoetamisluba ja relvaluba.

Saksalt ülemöödunud aasta 5. detsembril tulirelvaks moondatud stardipüstoli Zoraki-Mod 914-S ja 5 padrunit ostnud Selmet hoidis relva oma elukoha keldris seina sisse peidetuna 2017. aasta 3. märtsini, mil see läbiotsimise käigus avastati.

Sama kohtuasja raames mõisteti Selmet süüdi ka joobes peaga ja liikluseeskirju rikkudes liiklusõnnetuse põhjustamises.

Nimelt tegi Pärnu poolt Tallinna suunas liikunud Selmet Tallinna-Pärnu-Ikla maantee ja Kernu invakodu tee ristmikul vasakult poolt möödasõitu tema ees liikuvast ja vasakpööret sooritada soovivast mootorsõidukist Ford Mustang, sõites manöövri ajal vastu Kernu Invakodu tee äärekivi, mille järel paiskus sõidukiga teelt välja vastu kivi. Avarii tagajärjel sai kolm inimest eluohtlikke vigastusi.

Süüdistuse kohaselt ei olnud Selmet mootorsõidukit juhtides hoolikas ja ettevaatlik ning ei taganud oma käitumisega liikluse sujuvust, et vältida ohu ja kahju tekkimist; samuti ei arvestanud ta liigeldes teiste liiklejatega ja ei vältinud oma tegevusega asjaolusid, mis võiks ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda.

Saks aastateks vangi, Selmet üldkasulikku tööd tegema

Prokurör taotles tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, mis on toime pandud vähemalt teist korda, süüdi jäänud Saksale 1 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust, mis jääb sanktsiooni keskmäärast allapoole, kuna Saks olevat oma teo tõsidusest aru saanud ja selline määr vastab ka kohtupraktikale.

Kuivõrd varasema kuriteo eest tingimisi vabastatud Saks pani teo toime katseajal, määrati talle liitkaristusena 4 aasta 11 kuu ja 21 päeva pikkune karistus, mille kandmine algas 3. märtsil 2017, millest alates ta eelvangistuses viibis.

Saks polnud kindel, kas tal on võimalik tasuda talle määratud sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 2742 eurot ja 48 senti. Kohtuniku sõnul on tal võimalik kuni töökoha leidmiseni menetluskulude tasumist edasi lükata.

Selmet mõisteti süüdi relva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ehk soetamises, omandamises, hoidmises ja valdamises isikuna, kellel puudus relvasoetamis- ja relvaluba. Ta mõisteti süüdi ka karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb liiklusnõuete rikkumist, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus.

Liikluskuriteo eest määrati Selmetile 1 aasta pikkune vangistus, mis on sanktsiooni keskmäärast leebem, kuna ta olevat avaldanud puhtsüdamlikku kahetsust. Samuti soovisid kannatanud, et Selmetit ei karistataks üldse.

Relva ja laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest nõudis prokurör Selmetile 7 kuu pikkust vangistust.

Kuivõrd Selmet pani kuriteo toime katseajal, soovis prokurör liitkaristuseks 1 aasta ja 7 kuu pikkust karistust, millest arvestatakse maha 4 eelvangistuses viibitud päeva ehk kokku mõisteti mehele 1 aasta, 6 kuu ja 26 päeva pikkune karistus.

Kuna mehel on vaja peret ülal pidada, asendati vangistus 566 üldkasuliku töö tunniga, mille ta peab ära tegema 24 kuu jooksul.

Selmet nõustus kokkuleppemenetluses maksma sundrahaks ja kriminaalmenetluse kuludeks 2151 euro 48 senti.

Vägistamises süüdistatava Pariku suhtes menetlus lõpetati

Relva ebaseaduslikule käitlemisele kaasaaitamises süüdistatud

Tulirelva müüki vahendades selle ebaseaduslikule käitlemisele kaasabi osutanud pika paturegistriga Ingvar Pariku suhtes otsustas prokurör taotleda kriminaalmenetluse lõpetamist, kuna mehe osalus kuriteos oli võrdlemisi väikese kaaluga ja talle on esitatud süüdistus oluliselt raskemates kuritegudes. Parikul tuleb kohtu ette astuda vägistamise, varguste ja kehalise väärkohtlemise süüasjas, mille eest määratav minimaalne karistus on 6 aastat vangistust.

Varem üheksal korral karistatud Parikul on hetkel kaks kehtivat kriminaakaristust ja 11 väärtegu. Avalikkuse tähelepanu on ta pälvinud näiteks sotsiaaltoetuste väljapetmisega ja inimese piinamise juhtumiga, kus grupiviisiliselt peksti ja põletati ohvrit lokitangidega.

Parik ja Saks viidi kohtusaalist otse vanglasse, Selmet lahkus kohtumajast vaba mehena.