72-aastane mees kirjutas Putinile kirja, milles kurtis pensioni eest äraelamise võimatuse üle: „Härra president! Palun anda korraldus Taga-Baikali krai kubernerile, Olovjannaja rajooni juhile ja Jasnaja maa-asula juhile kaevata mulle haud ja osta mulle kirst. Ma olen 72-aastane. Elada on sellel maal võimatu…“

Pensionär seletas, et tema pension jääb alla elatusmiinimumi ja on 8516 rubla 13 kopikat (126 eurot). Elatusmiinimum on Taga-Baikali krais 8600 rubla (127 eurot).

Selle raha aga võttis Vertiprahhovilt täies ulatuses ära kohtutäitur kommunaalmaksete võla eest.

„Tänasel päeval mul raha ei ole,“ kirjutas Vertiprahhov. „Isegi saia-leiba ei saa osta. Ei ole raha rohtudele, mida on mulle vaja iga päev, ma olen hüpertoonik.“

Vertiprahhovile viisid toidupaki kohaliku ajalehe Vetšorka ajakirjanikud, kes tema olukorrast kirjutasid.