Tähtsamad sündmused Maalehe aastatest 1987-2017 ajajoonel, sõnas ja pildis.