Herkeli blogis seisab, et Keskerakonnal tundub olevat kaks võimalust - kas ehitada Keskerakonda ja lagundada Eestit või vastupidi. "Oudekki Loone väljaastumine Kreeka meedias meenutab seda taas. Midagi ei ole muutunud, peaminister seisab jälle küsimuse ees, kas Keskerakonna parlamendiliikme seisukohad on ka tema seisukohad? Ehk kas kommunismi kuriteod on natsismiga võrdselt hukkamõistetavad või mitte?" küsib Herkel.

Herkel märgib et kommunismi kuriteod on hukka mõistetud nii Eesti Riigikogus, Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel (ENPA) kui ka Euroopa Parlamendis. "Siin pole ruumi küsimusele, milline on Euroopa seisukoht," sõnas ta.

Tema sõnul pole ka üllatav Kreeka justiitsministri seisukoht Tallinnas toimunud konverentsi kohta."Kreeka justiitsminister tõmbas oma mittetuleku põhjendamisega Tallinna konverentsile tähelepanu ja töötas ses mõttes PR-agendina," räägib ta. "Tema seisukoht on Euroopa taustsüsteemis marginaalne."

"Ka Loone seisukoha järgijaid võib Eestis olla, kuid tekib küsimus, kas Jüri Ratas kuulub nende hulka? Kas Loone seisukoht on Keskerakonna seisukoht?" seisab Herkeli ajaveebis.

Herkeli väitel on Savisaare juhtimisel Keskerakondi Tallinnas juurutanud süsteemi, kus võimude lahusus sisuliselt puudub. "Keskerakonna linnavalitsus annab Keskerakonna linnavolikoguliikmetele linnaettevõtetes tööd, neil on leivakannikas kurku surutud ja neist on tehtud ringkäenduse tummad osalised. Eelolevate valimiste küsimus on see, kas tullake sellest poliitilise superkorruptsiooni mustrist välja," kirjeldab Herkel.

Herkel seab kahtluse alla, kas Keskerakonnast saab demokraatlikku süsteemi vähegi sobiv partei või kujundavad Loone, Yana Toomi ja teiste väljaütlemist partei viltust nägu ka tulevikus.

"Äärmuskommunistidel, venemeelsetel putinlastel ja süvakorruptantidel on ühised huvid ja praegu ka ühine nimetaja – Keskerakond," ütleb Herkel. "Kui Keskerakond neist loobub, siis lähevad teed lahku – kes Moskvasse, kes mõne süüdistusega kohtupinki ja kes uut äärmusparteid tegema."

"Keskerakonna juhtpoliitikute esimene ülesanne on Loone kommunismilembus hukka mõista. Teiseks on vaja mõelda Eesti rahvuslikele huvidele ja sellele, kuidas neid esindada," lõpetab Herkel.