Sel nädalal toimus Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas kaks kohtuistungit mullu suvel Aseris kolm inimest surnuks sõitnud Jaan Piima kohtuasjas.

Kohtute pressiesindaja Janar Filippovi sõnul peeti nii teisipäeval kui ka kolmapäeval vaidlusi, eile kinnitati kohtuotsuse väljakuulutamise aeg ning prokurör ja kaitsjad ütlesid oma lõppsõna karistuse osas. Et Jaan Piim on enda süüd tunnistanud, peeti vaidlust selle üle, kas tegemist oli liiklusõnnetuse põhjustamisega ettevaatamatusest või tahtlikult liiklusseadusi eirates.

Ringkonnaprokurör Olga Dorogan on seisukohal, et liiklusõnnetus juhtus Jaan Piima süül ning ta nõuab mehele kümne aasta pikkust reaalset vangistust. "Piima süü suuruse hindamisel väärib esmalt tähelepanu järeldus, mille kohaselt ta pani liiklusseaduse rikkumised toime otsese tahtlusega," ütles prokurör. "Kohtulikul uurimisel ilmnes, et Piim suhtus äärmiselt üleolevalt kaasliiklejatesse, tema sõidustiil oli teisi liiklejaid häiriv," lisas ta.

Prokurör rõhutas, et liiklusnõuete rikkumise tõttu kaotas elu kolm noort inimest ning toimus kokkupõrge reisibussiga, kus viibis 19 reisijat. Lisaks on Piima varem karistatud kriminaal- kui ka korduvalt väärteo korras. Karistusregistrist selgub, et üks kriminaalkaristus on seotud just mootorsõiduki joobes juhtimisega. Lisaks on seal arvukaid väärteokaristusi erinevate liiklusseaduse nõuete rikkumiste eest.

Lisaks palub prokurör määrata kannatanule (ühele hukkunud noore lähedasele) mittevaralise kahju katteks tsiviilhagi 50 000 euro maksmist.

Lisakaristuseks palus prokurör määrata Jaan Piimalt juhilubade äravõtmist kolmeks aastaks. "Lisakaristus laieneb vangistuse kandmise kogu ajale ja lisaks kohtuotsusega määratud ajale," täpsustas prokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold. Selle lisakaristusega oli nõus ka Jaan Piima kaitsja.

Erimeelsused tsiviilhagi ja põhikaristuse osas

Prokurör ja Jaan Piima kaitsja on eriarvamusel aga tsiviilhagi ning põhikaristuse osas. Kohtute pressiesindaja Janar Filippov täpsustas, et Jaan Piim ei võtnud omaks tsiviilhagi.

Lisaks oli kaitsja veendumusel, et karistuse määramise aluseks olev paragrahv tuleks ümberkvalifitseerida, kuna kolme inimese surmaga lõppenud õnnetus juhtus Jaan Piima ettevaatamatusest. Prokuröri sõnul oli tegemist tahtliku liiklusnõuete rikkumisega.

Lähtuvalt karistusseadustikust on siin suur erinevus kahe paragrahvi vahel. Kui prokuröri süüdiste aluseks olev paragrahv 422 (liiklusnõuete rikkumine) määrab kahe või enama inimese surmaga põhjustatud rikkumise eest kolme- kuni kaheteistaastase vangistuse, siis neist leebem paragrahv 423 - millele rõhub Jaan Piima kaitsja - käsitleb liiklusnõuete rikkumist ettevaatamatusest. Lähtudes sellest saaks Jaan Piimale nõuda ühe- kuni viieaastast vangistust.

Seega palus Jaan Piima kaitsja mehele karistuseks kuni neli aastat vangistust: üks aasta reaalset vanglakaristust ning ülejäänu tingimisi maksimaalse katseajaga ning elektroonilise valvega. Arvestades kaitsja palvet kohtule, viitavad kõik märgid sellele, et Jaan Piim peab sel korral reaalset karistust vanglas kandma.

Missuguse karistuse kohus Jaan Piimale määrab, selgub 14. augustil.

2016. aasta 30. juulil kella 20.55 paiku sai politsei teate Tallinna-Narva maanteel Aseri vallas toimunud liiklusõnnetusest, milles hukkus kaks ja sai viga kolm inimest. Järgmisel hommikul tuli teade, et üks autos viibinud noortest suri haiglas.

Esialgsetel andmetel kaotas tollal 27-aastane Jaan Piim tanklast välja sõites ja parempööret sooritades oma sõiduauto BMW üle kontrolli ning libises auto tagaosaga vastassuunavööndisse. Narvast Tallinna suunas liikunud liinibussi roolis olnud 40-aastasel naisel ei õnnestunud paraku kokkupõrget vältida.

Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkusid BMW-s kaasreisijatena viibinud 20-aastane naine ja 21-aastane mees. Sündmuskohalt toimetati haiglasse 27-aastane BMW roolis olnud mees ja kaasreisijana autos viibinud 21-aastane naine, kes suri järgmise päeva varahommikul.

Liinibussis reisijana olnud 52-aastane naine sai kergemaid vigastusi ja kiirabi andis talle kohapeal esmaabi.

Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Karistusseadustik võimaldab kohtul isikut süüdimõistmisel karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

Oma sõidustiili tõttu on Jaan Piim sattunud korduvalt politsei huviorbiiti. Tingimisi vanglakaristuse sai Piim 2012. aastal, kui oli juhtinud autot purjuspäi. Esimese karistuse sai ta 2007. aastal kõigest 18-aastasena, kui istus ilma juhiloata autorooli. 2015. aastal karistati Piima koguni neljal korral, põhjuseks nii kiiruse ületamine, joobes juhtimine kui ka muude liiklusreeglite eiramine. Viimane karistus – mis määrati liiklusohtliku olukorra tekitamise eest – jõustus kaks päeva enne 2016. aasta saatuslikku õnnetust.

Jaan Piim on tuntud driftimise ja illegaalsete tänavavõidusõitude huviline, kes astus üles ka teemakohases Delfi TV saates "Sensor". Saates poseeris ta oma 1992. aasta E-klassi BMW-ga, kapotil seaduslikelt võistlustelt pälvitud karikad. "Osad karikad on nüüd saadud, aga alati saab kiiremini," ütles Piim saates.

Vaata meenutuseks Delfi TV "Sensori" saadet siit: