Eesti alkoholipolitiika valguses sattus Viktor Vassiljevi kätte üks asjakohane, terav küsimus.