Seaduseelnõu esitatakse ettenähtud korras arutamiseks parlamendile. Eelnõud tutvustas Armeenia välisministri asetäitja Šavarš Kotšarjan, teatas Galatv.am portaali Panarmenian vahendusel.

Varem teatati, et eelnõu esitasid valitsusele parlamendi liikmed Grant Bagratjan ja Zarui Postandžjan.

Seaduseelnõu põhjenduses öeldakse: „Selle seaduseelnõu vastuvõtmisega tunnustab Armeenia Vabariik ametlikult Artsahhi (Mägi-Karabahhi armeeniakeelne nimetus – toim.) tegelikku staatust, lähtudes sellest, et Artsahhi Vabariik vastab rahvusvahelise õiguse järgi kõigile suveräänse riigi kriteeriumidele. Seadusest saab alus Artsahhi ametlikust tunnustamisest lähtuvale Armeenia ja Artsahhi suhete reguleerimisele, Armeenia õiguste ja kohustuste kinnitamisele Artsahhi julgeoleku tagamise asjus, Armeenia rahvuslike huvide ja riikliku poliitika kindlaks määramisele ning Armeenia osalemisele konfliktijärgsetes taastamistöödes.“