„Tunnistagem, et Baltimaade põliselanikud, lätlased, eestlased, leedulased, suhtuvad Venemaasse enamuses halvasti. Ja see on mõistetav: neil on selleks kõik põhjused. Eelkõige ajaloolised. Me kõik mäletame, ma loodan, Molotovi-Ribbentropi salaprotokolli, me kõik mäletame, kuidas tuli enne Suurt Isamaasõda siia sisse punaarmee, me kõik mäletame vägivaldset kollektiviseerimist, et sadu tuhandeid neid inimesi saadeti Siberisse (ma loodan, et me mäletame seda). Mäletame, mis oli pärast sõda. Jah, vabastasime need maad fašismist, aga olulisel määral oli ka see okupatsioon. Keegi ei küsinud: kas te tahate või ei taha olla Nõukogude Liidu osa?“ rääkis Pozner Vesti.lv vahendusel.

„Ja loomulikult, kui juhtus see, mis juhtus – Lätis on ikkagi väga palju venelasi, märksa rohkem kui Leedus ja Eestis – tekkis agressiivsus mõlemalt poolelt. Aga kuulge: te elate maal, mida nimetatakse Lätiks, aga paljud ei räägi läti keelt. Miks? Ma ei saa sellest üldse aru. Nojah, see oli Nõukogude Liidu osa, aga mis siis. See ei ole ju ikkagi teie maa – ma pean silmas venelasi – see on nende maa. Ja tuleb kindlasti püüda keel ära õppida!“ teatas Pozner.

„Lätis ei saa olla vene põlisrahvast, nagu ei saa venelased olla põlisrahvas Ameerikas, kui nad ka seal sünnivad. Põlisrahvas on põlisrahvas! Ma ütlen välja oma arvamuse. Te pole nõus? No terviseks siis!“ kuulutas Pozner.