Rootsi uurijad on saanud uut infot, mis puudutab Olof Palme mõrva, kirjutab Expressen. Oletatava mõrvarelva juurest on leitud DNA jälgi. Nüüd on tehtud esimesed analüüsid, millega selgitatakse, kas DNA-l on seoses Palme kehast leitud kuuliga.

Analüüside vastused peaksid saabuma sel nädalal. Olof Palme mõrvati 1986. aasta veebruaris, kui ta tuli oma naisega kinost.

Arvatav taparelv leiti alles 2006. aastal. Ajakirjanik Christian Holmen ja kaks harrastussukeldujat leidsid politsei poolt ülioluliseks peetava asitõendi järve põhjast, mida politsei oli juba varem kamminud.

Politsei otsis Mockfjärdi postkontoriröövis kasutatud relva alates 1983. aastast. Smith&Wesson .357 Magnum tüüpi revolvrit kasutati ka kolm aastat hiljem Palme tapmiseks. Politsei ekspertiisi andmeil oli Mockfjärdi kuriteos ja peaministri mõrvas kasutatud relv üks ja sama.

Rootsi politseid süüdistati mõrvale järgnenud aastatel saamatuses ning mõrv on sünnitanud arvukalt vandenõuteooriaid, milles peaministri tapmises süüdistatakse kõiki alates Rootsi enda julgeolekuteenistusest, lõpetades Jugoslaavia ja Lõuna-Aafrika salapolitsei ning kurdi separatistidega.

Palme mõrvas mõisteti süüdi pisisuli Christer Pettersson, kuid kõrgema astme kohus tühistas tema süüdimõistmise. Info eest, mis viiks Palme tapja tabamiseni, on välja pandud 50 miljoni Rootsi krooni suurune vaevatasu, mida pole seni välja makstud.