28. juulil kella 12.25 ajal pidasid piirivalvurid Meremäe vallas Tiirhanna küla lähedal kinni Venemaa Föderatsiooni kodaniku, kes ületas ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone. Seadusrikkujale, 22-aastasele mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning ta saadeti Venemaale.

28. juulil kella 16.21 ajal avastasid Värska piirivalvurid Pihkva järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse kahe mootorpaadi poolt suunaga Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni kuni 150 meetrit ja tagasi. Mootorpaadid, mida juhtisid 45- ja 37-aastased mehed, peeti kinni ning neile määrati rahatrahv.

28. juulil kella 17.00 ajal kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel Valgevene registreerimismärkidega sõiduautot Ford Explorer, mida juhtis 43-aastane mees. Sõidukist leiti tsiviilkäibes keelatud elektrišokirelv. Mehe suhtes alustati väärteomenetlust, elektrišokirelv võeti ära ning isikul lubati lahkuda Venemaale.

28. juuli õhtul saadeti Koidula piiripunktist tagasi Venemaale Eestisse siseneda soovinud veokijuht, kelle masina ülevaatusel avastati, et kütusepaak lekib.