„Kõigi sõjaliste konfliktide tellijana esineb ainuisikuliselt USA. Lääneriigid on tänapäeval hakanud ennast positsioneerima rahvusvaheliste suhete süsteemi peaarhitektidena, USA aga ainsa üliriigina maailmas,“ ütles Kartapolov RIA Novosti vahendusel.

Kartapolov märkis, et see seisukoht peegeldub ametlikult USA uuendatud rahvusliku julgeoleku strateegias, mille president Barack Obama esitas kongressile selle aasta 6. veebruaril.

Valge Maja juhitud kurss Venemaa süsteemsele heidutamisele on tingitud USA strateegilisest pürgimisest oma juhtiva geopoliitilise ja majandusliku positsiooni säilitamisele iga hinna eest ja uute jõukeskuste tekkimise takistamisele,“ ütles Kartapolov.

Kartapolov tuletas meelde, et USA ja tema liitlased on viimase aastakümne jooksul üle 50 korra jõudu kasutanud. „Kuus korda viidi operatsioonid läbi otsustavate eesmärkidega ja need kasvasid üle lokaalseteks relvakonfliktideks. Nende haledad tagajärjed on kõigile teada,“ ütles Kartapolov.