Pärast keskkooli lõpetamist lahkusin Eestimaa pinnalt ja suundusin tosina Tartus veedetud kooliaasta järel teadmisi ammutama Taani Aarhusi Ülikooli, kus hakkasin õppima rahvusvahelise kommunikatsiooni ja multimeedia erialal. Tegemist on ülikooliga, mida peetakse erinevate reitingute alusel maailma saja parima hulka kuuluvaks, mistõttu usaldasin naiivse gümnaasiumilõpetajana kooli tugevat mainet.

Paraku oli kohapeale jõudes reaalsus teine, sest kolledž asus linnas, mis lakkas pärast kella viit „hingamast" ja kus õpinguid toetav tudengielu oli organisatsioonide ja enesetäiendamisvõimaluste olematuse tõttu nukker. Sestap otsustasin Eestimaale naasta, et kinni haarata siinsetest haridusvõimalustest.

Talvise sisseastumisvõimaluse puudumise tõttu ei viinud sammud mind esialgu aga ülikooli, vaid Tartu Kutsehariduskeskusesse, kus hakkasin end kaugõppes täiendama kaheaastasel loodusturismikorralduse erialal. Silmaringi igakülgselt avardanud kutseõppe läbituks kuulutamiseni on praeguseks hetkeks jäänud vaid lõputöö viimistlemine.

Suhtun Taanis käiku ja kutsekooli esimesse semestrisse kui suundanäitavasse vaheaastasse, mis süstis minusse entusiasmi erinevatest võimalustest kinni haarata, mitmekülgseid kogemusi hankida ja end huvipakkuvatel teemadel täiendada. Avastasin enda jaoks Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõttemajanduse, mis tundus toetavat nn ettevõtliku meele arengut. Lisaks oli tegemist ülikooli ainsa ingliskeelse bakalaureuseastme õppekavaga, mis kõnetas mind võimalusega oma keeleoskusi praktiseerida ja arendada.

Nüüd - naastes oma kompaktse teekonnakirjeldusega praegusesse hetke - õpin teisel kursusel seda, mis hakkas huvi pakkuma alles keskkoolijärgsel aastal. See tähendab, et pealtnäha raisatud aasta andis rohkesti mõtteainet, mis suunas mind õppeni, mida julgen siiralt soovitada kõikidele ettevõtlike ideede ja juhtimisoskuste ning -soovidega noortele.

Multikultuurne seltskond

Kaheaastase kogemuse põhjal on selle eriala üks positiivseimaid külgi minu silmis seltskond, mis on teiste õppekavadega võrreldes väike, kuid multikultuurne. Umbkaudu 15 inimesest koosneva kursuse tõttu on otsene kontakt õppejõududega kordades suurem kui minuga samal aastal sisse astunud 120-pealisel eestikeelsel majanduskursusel.

Olles enda õppekava võrrelnud pea samaväärse õppega majanduskursusega, pühendavad ettevõttemajanduse loengupidajad igasse tudengisse rohkem aega ja energiat, mistõttu on tunnis peetavate arutelude osakaal oluliselt suurem.

Suhtlust tudengite ja õppejõududega soosib ka kaasõppurite taust. Minu kursusele on tudeerima õpilased erinevatest maailmaotstest - lisaks lähinaabritele on tudengeid ka Lääne-Euroopast, Ukrainast, Gruusiast, Kasahstanist, Hiinast, Jaapanist ja mitmetest teistest riikidest.

Lisaks on igas loengus peale meie endi grupi sama palju Erasmuse programmiga Tartu Ülikoolis õppivaid välistudengeid, mis paneb ühte loenguruumi kokku väga rahvusvahelise kompoti. Niivõrd erinevate kultuuritaustade esindajatel on õpetatavate teemade kohta mitmekülgsemad arvamused ja kogemused, mistõttu saan loengutest märkimisväärselt suuremat väärtust kui ainuüksi õppejõudu kuulates.

Erinevalt enamikest eestikeelsetest õppekavadest on rahvusvahelises ettevõttemajanduses meeletus koguses grupitöid. Juba esimesel kahel semestril antakse tudengitele võimalusi tutvuda ettevõtlusmaailmaga võrdlemisi praktilisel kujul nii ettevõtluse aluste kui turundusega seotud ainetes. Seetõttu tundub mulle, et kultuuridevaheline lävimine on programmi loojate ja kujundajate poolt õppesse justkui sisse kodeeritud.

Lisaks väärtustan oma õpingute juures võimalust suhelda igapäevaselt rahvusvahelises keeles. Hetkel, olles pärast gümnaasiumit ligi kolm aastat omistanud teadmisi multikultuurses seltskonnas, on loengutes ja koolitustel mõtete ning ideede avaldamine samavõrd suupärane nii eesti kui inglise keeles.

Inglise keele eelis

Viimasest mõttest tuletatuna julgen uskuda, et ingliskeelne õppekava annab võimaluse kodumaise tööturu kõrvalt konkureerida tulemuslikult ka välismaal pakutavaga. Kombineerides selle eelise rahvusvahelisest seltskonnast tuleneva laiaulatusliku võrgustikuga mõttekaaslastest üle kogu maailma, olen kindel, et lõpetades on uksed avatud nii mitmetesse rahvusvahelistesse ettevõtetesse kui edasistesse ingliskeelsetesse magistriõpingutesse nii Tartus kui kaugemal.

Kui Tartu Ülikool on tuntud eestkätt oma akadeemilisuse poolest, siis rahvusvaheline ettevõttemajandus on justkui uuem suund praktilisemasse kõrgharidusse. Sestap soovitan sel erialal alustada õpinguid eelkõige neil, kes loomult ettevõtlikud ja ambitsioonikad ning kel huvi praktilise ja laiapõhjalise majandushariduse vastu.

Olgu valikuks eelnevalt kirjeldatud õppeprogramm või mõni muu eriala, õige ja sobiva suuna leidmine võtab aega. Poleks ma Taani ega kutsekooli läinud, poleks mul tekkinud mõtteid astuda Tartu Ülikoolis just sellele erialale. Sestap julgen väita, et kartus sobimatu erialavaliku tõttu kaotatud aasta ees on põhjendamatu ja ükski valik pole vale - erinevad kogemused viivadki lõpuks selle õigeni.

Vastuvõtt ingliskeelsesse ettevõttemajanduse bakalaureuseõppesse ja 16 ingliskeelsele magistriõppekavale õiguse, humanitaaria, meditsiini, informaatika, sotsiaal- ja riigiteaduste, majanduse, loodus- ja tehnikateaduste ning kunstide valdkonnas toimub 1.-16. aprillini 2015. Lisainfo õppekavade ja vastuvõtutingimuste kohta: www.ut.ee/et/sisseastumine/ingliskeelsed-oppekavad