Resolutsiooni poolt oli 497 ja vastu 121 europarlamendi liiget, 21 jäi erapooletuks. Avaldati tunnustust Ukraina presidendi Petro Porošenko 15-punktilisele rahuplaanile, mis sisaldab relvarahu, taganemiskoridore Vene palgasõduritele ja amnestiat neile, kes pole toime pannud raskeid kuritegusid, teatab Euroopa Parlament.

Euroopa Parlament mõistis hukka juunikuise relvarahu rikkumise Vene-meelsete mässuliste ja Vene palgasõdurite poolt. Resolutsioonis kutsutakse Venemaad üles rahuplaani toetama, tõmbama oma väed Ukraina piirilt tagasi ning sundima mässulisi relvarahu austama, relvi maha panema ja naasma läbi pakutud taganemiskoridori Venemaale.

Euroopa Parlament nõuab kõigi pantvangide, eriti Ukraina õhujõudude lenduri Nadia Savtšenko viivitamatut vabastamist.

Euroopa Parlament palub Euroopa Liidu nõukogul ja liikmesriikidel vähendada Euroopa Liidu sõltuvust Vene gaasist ja kehtestada edasised sanktsioonid Venemaa, sealhulgas majandus-, finants- ja energiasektori vastu, ning kutsutakse üles ka keelustama kollektiivselt relvade müük Venemaale.

Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid rääkima Venemaa valitsusega Ukraina kriisist ühel häälel, leiab Euroopa Parlament, ning mõistab hukka ühtsuse rikkumise mõnede liikmesriikide poolt selles küsimuses. Liikmesriikidel palutakse aidata kindlustada Ukrainal vajaliku gaasi saamist gaasivoogude tagurpidi keeramise abil Slovakkia eeskujul.

Euroopa Liit peab koostama lepingu, mis võimaldab Ukrainal maksta gaasi eest konkurentsivõimelist hinda. Hukka mõistetakse energiaressursside poliitiline kasutamine Venemaa poolt. See õõnestab Euroopa Liidu usaldust Venemaa kui kaubanduspartneri vastu, öeldakse resolutsioonis.

Euroopa Parlament tervitab Euroopa Liidu-Ukraina täieliku assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu allkirjastamist juuni lõpus ja on valmis selle ratifitseerimiseks.

Euroopa Parlament rõhutab, et Ukraina, nagu ka Gruusia ja Moldova võivad ühel päeval taotleda Euroopa Liidu liikmeks astumist.